איאד מהאלוס:

"אני תושב ירושלים המזרחית ושמי איאד סאלח א דין אל מהאלוס. אני מתפרנס מנהיגת משאית. התוודעתי לאסמא אגבארייה זחאלקה באמצעות ידידה יהודיה מתל אביב שלפני שנים רבות עשיתי לה הובלה ומאז נשארנו ידידים טובים. היא הפצירה בי לצפות בסרט יו טיוב, שסקרן אותי מאד ואח"כ אף נכחתי בחוג בית בירושלים המערבית. כאשר שמעתי את אסמא אגבארייה זחאלקה מרתקת קהל כל כך גדול של ישראלים, כל כך הצטערתי שאינני יכול להצביע כי התפעלתי כל כך מאישיותה, ומאומץ לבה לומר את האמת ללא כל פחד. היא תובעת צדק לעם הפלסטיני ומדברת על חיים בכבוד באופן שאיש אינו יכול שלא להסכים עמה. היא יכולה לחולל שינוי, ולוואי ויבוא שלום עלינו ועל כולם"

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.