איבתיסאם מראענה, בימאית קולנוע:

"אתם אומרים 'אסמא אגבארייה היא ראויה, מנהיגה וחכמה, אבל היא לא עוברת אחוז חסימה!!' השימוש במשפט הזה הופך אתכם למחסום בפניה ובפני הזדמנות נדירה לראות אותה בכנסת. בואו נפרוץ את מחסום הפחד ונבחר הפעם את אחת הנשים הראויות לייצג אותנו בכנסת 2013.

אני יודעת למי אני מצביעה — לאסמא אגבארייה זחאלקה."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.