אסמא אגבארייה זחאלקה על דאע"ש והתפוררות המשטרים הערבים במזרח התיכון

אסמא אגבארייה זחאלקה מתארחת בתוכניתו של גיא זהר ומדברת על עליית דאע"ש, האביב הערבי בסוריה והתפוררות המשטרים הערבים.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.