אסתי סגל:

"כל פגישה עם אסמא ועם הפעילים חסרי הלאות של דעם ממלאת אותי בהתלהבות, בהתרגשות ובתקווה. אני עוקבת אחרי דעם יותר משתי מערכות בחירות, וזה נראה כמעט כמו חלום – תנועה שכולה חזון חיובי? מפלגה שהדגל שלה הוא הבעד? בעד שיוויון ובעד צדק ובעד סולידריות. כשאסמא מציירת את ההווה והעתיד שלנו, הם הופכים פתאום לדבר הכי פשוט והכי אפשרי והכי הגיוני. פתרון תמים אבל לא נאיבי, מלא תקווה אבל ללא פשרות. דעם זו הפוליטיקה האחרת וזה לא חלום."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.