אריאלה אזולאי, מרצה, במאית ואוצרת:

הקו הייחודי שדעם נוקטת בו, המתגלם בכך שתנועה ערבית-יהודית מונהגת בידי אשה, פלסטינית וסוציאליסטית, מעניק לנו הזדמנות לראשיתו של תיקון בקיום האזרחי שלנו. הצבעה למנהיגה בעלת שיעור קומה כאסמא אגבארייה זחאלקה, תחזק את קבוצת הפעילים המרשימה של התנועה ותבטיח המשך למפעלם החשוב גם אם לא יעברו את אחוז החסימה, ועם חיזוקם תישמר גם התקווה לתיקון במקום הזה."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.