אריאלה לוי, בני ברק:

"מפלגת דעם, שפעיליה לא רק דורשים אלא גם מקיימים בפעילות יומיומית, פועלים וקוראים להגנה על זכויות הפרט, לסיום הכיבוש בשטחים, למאבק בעוני ולהשגת שיוויון זכויות לכל מרכיבי האוכלוסיה הישראלית. זו מפלגה שלמען יישום עיקריה אתן לה את קולי."

 

תגיות:

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.