הזמנה להפגנה נגד הממשלה והמלחמה בעזה מוצ"ש בהבימה 20:00

הזמנה להפגנה נגד הממשלה והמלחמה בעזה מוצ"ש, 19.7.14, כיכר הבימה שעה 20:00.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.