סמינרים רעיוניים

סמינר רעיוני של דעם מפלגת פועלים פורצים את חומת ההסתגרות: מבט ביקורתי על החברה היהודית והערבית

מלון סנט גבריאל, נצרת, 31 ביולי -1 באוגוסט, 2015.

הסמינר הרעיוני הדו-שנתי של דעם...Read More »


"מהפכת היסמין" בטוניס - ניסיון ייחודי לדו־קיום בין האסלאם הפוליטי והכוחות החילוניים

(המאמר מבוסס על הרצאה בסמינר עיוני של דעם מפלגת פועלים שנערך בנצרת בראשית יולי 2013)

Read More »

נשים ערביות בישראל – עדין לא יצאו לרחובות

ראשית נשאל, למה לדבר על נשים?

מעמדן של נשים, מצבן האישי והחברתי, נשאר אחד המדדים החשובים להבנת אופייה של חברה נתונה,...Read More »


האופי המעמדי והלאומי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

הרצאה זו משלימה את הרצאתה של אסמא אגברייה זחאלקה, וביחד הן מעלות את הטענה המרכזית – ההסתגרות הלאומית מאפיינת...Read More »


האביב הערבי ומהמהפכה התודעתית – סמינר רעיוני של מפלגת דעם

מעל 60 פעילים, אוהדים וחברי דעם, יהודים, ערבים, ונציגים מהשטחים הכבושים, השתתפו בסמינר הרעיוני השנתי שהתקיים זו השנה השלישית במלון...Read More »


המהפכה בסוריה: סיבות, אופי והשלכות

מתוך הסמינר הרעיוני של דעם "מחאה ומהפכה" שנערך בנצרת, ביוני 2012

הקדמה

לא במקרה הונפו דגלים סורים בכיכר התחריר...Read More »


תנועת המחאה העולמית בעידן המשבר הכלכלי

הרצאה של ניר נאדר בסמינר הרעיוני "ממחאה למהפכה", שנערך בנצרת ביוני 2012

אביב העמים הדורשים צדק חברתי פרץ בסוף שנת 2010....Read More »


תפקיד הפועלים במהפכה המצרית: מובילים בכיכר, שוליים בזירה הפוליטית

הרצאתו של אסף אדיב בסמינר הרעיוני של דעם – נצרת, יוני 2012

תפקיד הפועלים במהפכה המצרית: מובילים בכיכר,...Read More »


אודות העורך

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.