הישאם אבו שיבאן, חיפה:

"אני בן 48 נהג משאית שנים רבות ותושב חיפה. המצב של נהגי המשאיות בישראל קשה מאד. בגלל שאין לנו איגוד עובדים פעיל אנחנו מופקרים, עובדים ללא זכויות וללא הגנה. עד שאנשי דעם התחילו להגיע לנמל ולהציע את עזרתם.

בעבר הצבעתי למפלגת העבודה אבל לא יצא לנו דבר ממנה. השנה אני עם דעם. אני רואה איך דעם עומדת לצד הפועלים, לצד השכבות החלשות. בדעם אין אפליה – עוזרים ליהודים וערבים באופן שווה.

אני קורא לכל הנהגים ולכלל אזרחי המדינה, במיוחד למי ששייך לשכבות החלשות, להצביע דעם – שיהיה לנו קול בכנסת."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.