הסוציאליזם והניסיון הסובייטי

השאיפה לסוציאליזם, שיושג על ידי ארגון מעמד הפועלים במסגרת מפלגה מהפכנית, מהווה אבן יסוד בפרוגרמה של מפלגת דעם. הסוציאליזם יושג במהפכה חברתית עמוקה שבלעדיה לא ניתן להעביר את אמצעי היצור מידי בעלי ההון לכלל החברה. המהפכה החברתית שנדרשת תהיה חייבת להתמודד עם כל חולייה של החברה המודרנית, המקדשת את הרכוש הפרטי כזכות יסוד, וכתנאי יסוד לחופש.

המשטר הפרלמנטרי ומוסדותיו: הרשות המחוקקת, השופטת והמבצעת, מהווים אמצעי לשימור שלטונה של הבורגנות על החברה, ולהגנה על האינטרסים הכלכליים שלה. השפעת ההון על השלטון, גדולה לעין שיעור מזו של דעת הקהל. במקום שתהיה ביטוי לרצון העם, הופכת המערכת הפוליטית בארצות המערב הקפיטליסטיות לצינור, דרכו מצליחים בעלי ההון לקבוע את סדר היום הציבורי. הם קונים פוליטיקאים, מממנים את המפלגות המשרתות אותם, וממליכים ומורידים שליטים. כל עוד מצליחה השיטה הזו לייצר יציבות יחסית, הופכת המשימה של שינוי מהותי בחברה לבלתי ניתנת לביצוע.

השינוי החברתי המהותי, שהוא הבסיס למהפכה החברתית, לא יתחולל בתנאים רגילים אלא במצב שבו השיטה הכלכלית-חברתית הנוכחית תגיע למשבר עמוק. במצב של משבר קיומי, יאבדו ההמונים את האמון במשטר הקיים ובנציגיו, הפערים בין עשירים ועניים יוקצנו והמשטר יאבד לחלוטין את הצדקתו המוסרית. משבר כזה יצור קונצנזוס חברתי חדש סביב הצורך לשים קץ למשטר הקודם, ולבנות במקומו משטר אלטרנטיבי. במצב של כאוס ואי ודאות, מופיעים תמיד משיחי שקר בנוסח פשיסטי, או לאומני-דתי המנסים לגייס את ההמון החרד לגורלו להרפתקאות הרסניות. הגורם שיכול לקדם אלטרנטיבה חיובית ופרוגרסיבית במציאות של משבר, המנוע של המהפכה החברתית, הוא מעמד הפועלים המאורגן באיגודים מקצועיים או במפלגות שמציגות פרוגרמה אלטרנטיבית. הפרוגרמה הסוציאליסטית הופכת בתנאים כאלו לרלוונטית יותר מתמיד.

קונצנזוס החדש שיצוץ עם המשבר המהפכני יהיה בנוי על ההבנה שהמשטר הקפיטליסטי בצורתו הדמוקרטית הפרלמנטרית הגיע לסוף דרכו, משום שהוא אינו מסוגל לספק יותר את הצרכים הבסיסיים של החברה, כמו תעסוקה, בריאות, חינוך ודיור. ההון הגדול שוב אינו מעוניין להשקיע במגזר היצרני, שאינו מפיק עבורו את הרווח המצופה. צורות המשבר יכולות להיות שונות ממקום למקום ומזמן לזמן: מלחמות, מיתון כלכלי, תחרות פראית בין המדינות הקפיטליסטיות עצמן, עליית פשיזם ולאומנות, ועד שחיתות שמתפשטת בכל רמות השלטון הפוליטי.

עד כמה אנחנו קרובים היום למהפכה הסוציאליסטית? מה הפרוגרמה המתאימה שעלינו להציג כאלטרנטיבה למשטר הקיים? שאלות אלה מעסיקות היום את רוב המפלגות והארגונים שמאמצים את התפיסה הסוציאליסטית ופועלים בקרב מעמד הפועלים. לאף אחד אין תשובה על השאלה הראשונה, ויחד עם זאת, בהסתמך על הניסיון ההיסטורי, ניתן לקבוע שהנתונים מצביעים על כך שהמשטר הקפיטליסטי עומד בפני משבר עמוק המאיים על קיומו. הסימנים לכך ברורים עד כדי כך שגם מומחים קפיטליסטים בולטים ובעלי חברות ענק, מזהירים מהתוצאות ההרסניות של מה שמתחולל היום בכלכלה העולמית.

לפני 17 שנים חזה העולם בהתמוטטות המשטר הסוציאליסטי וניצחון הקפיטליזם. המשטר הקפיטליסטי נכנס אז לתקופת התרחבות, כשהוא נשען על המהפכה הטכנולוגית. זו איפשרה לו לאחד את השוק העולמי

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.