השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

עמדת השמאל הפלסטיני כלפי הבורגנות הערבית והפלסטינית

בנסיוננו לאפיין את מהות הטעות אליה נפל השמאל הפלסטיני, אין אנו מוצאים ניתוח טוב יותר מזה שהגישה החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין (חז"ד) עצמה, ביחס לשגיאות השמאל הערבי. ניתוח זה הופיע במסמך רעיוני לוועידה הלאומית הכללית השניה בשנת 1981, ופורסם בספר הנושא את הכותרת "תנועת השחרור הלאומית בעימות נגד הברית האימפריאליסטית הציונית הריאקציונית".

מסמך חשוב זה, אשר נכתב בתקופת תור הזהב של בריה"מ, מאשים את הבורגנות הלאומית ברוב המדינות הערביות בבגידה: "וכך, הבורגנות, שצמחה כתוצאה מצעדים מתקדמים, מצאה עתה, באותם צעדים, מכשול המגביל את פעילותה הטפילית והתלותית, ומצר את האינטרסים החדשים שלה, שדרשו חזרה למדיניות של פתיחות מלאה כלפי השוק הקפיטליסטי העולמי. פירושו של שינוי זה היה פתיחות כלפי האימפריאליזם והריאקציה, מתן חופש פעולה מלא לפעילות הקפיטליסטית, וחיסול או החלשה של המגזר הציבורי. האינטרסים החדשים האלה הוו בסיס להדרדרות הימנית שהתרחשה במצרים, בעיראק, בסודאן, בסומליה ובתימן הצפונית – כולן עברו מהפך ריאקציוני, שרתם את הבורגנות החדשה לחיק האימפריאליזם והריאקציה, לאחר שנטשה את תנועת השחרור הלאומית הערבית ובגדה בה". (עמ' 138)

מסמך חז"ד מגיש ניתוח מפורט של השגיאות לתוכן נפלו המפלגות הערביות השמאליות ביחסן כלפי הבורגנות הלאומית. כמו כן הוא מתייחס למפלגה הקומוניסטית המצרית, שפרקה את עצמה והצטרפה לברית הסוציאליסטית באמצע שנות השישים, כאשר עבד אל נאסר שחרר את הקומוניסטים מהכלא. זאת למרות שצעדו זה של עבד אל נאסר נבע מהמבוי הסתום אליו הגיע משטרו כתוצאה מניהול כושל ומשחיתות הבירוקרטיה.

מסמך חז"ד מגיש ניתוח מפורט של השגיאות לתוכן נפלו המפלגות הערביות השמאליות ביחסן כלפי הבורגנות הלאומית. כמו כן הוא מתייחס למפלגה הקומוניסטית המצרית, שפרקה את עצמה והצטרפה לברית הסוציאליסטית באמצע שנות השישים, כאשר עבד אל-נאסר שחרר את הקומוניסטים מהכלא. זאת למרות שצעדו זה של עבד אל-נאסר נבע מהמבוי הסתום אליו הגיע משטרו כתוצאה מניהול כושל ומשחיתות הבירוקרטית.

המסמך של חז"ד מנפץ את התיאוריה על "הדרך הקפיטליסטית לסוציאליזם", אותה אימצו המפלגות הקומוניסטיות, אשר טענו כי יש ביכולתה של הבורגנות הלאומית הערבית "המהפכנית" להוביל את המדינה לכוון סוציאליזם, בדרכי שלום מבלי להזדקק למהפכת פועלים. כן מצביע המסמך על כך, שתיאוריה זו הועלתה בתחילת שנות השישים, כאשר המשטרים הבורגניים תמכו ועודדו שינויים מתקדמים, ובכך העמידו סימן שאלה על עצם הצורך בקיומן של מפלגות עצמאיות של מעמד הפועלים. במסגרת דיון זה עלתה האפשרות של שילוב המפלגות הקומוניסטיות במסגרת המפלגות הלאומיות הבורגניות.

הבורגנות הלאומית הערבית נהנתה, בתקופת תור הזהב שלה, מתמיכה המונית ורחבה, שהקיפה את שכבות הביניים והפלאחים, אשר נהנו בצורה ישירה מהרפורמות הכלכליות. הבורגנות הזאת התאפיינה במלל לאומי קיצוני, שכיסה על דיכוי חריף של ארגוני מעמד הפועלים ומפלגותיו. התמיכה ההמונית שמשטרים אלה זכו לה הובילה לבלבול רציני בשורות השמאל. המסמך של חז"ד מזהיר את מפלגות השמאל הערבי מתופעה זו, ובצדק. הוא מתריע מפני היגררות אחרי הנהגה בורגנית, ומסב את תשומת לבו של השמאל למוגבלותם של הניגודים בין הבורגנות הלאומית ובין האימפריאליזם. המסמך מזהיר מהסכנה שבמסירת הנהגת תנועת

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.