השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

והאופורטוניסטיים בתוך חז"ד ודחפו לפילוגה.

יש לציין, שההשפעה הגדולה שהיתה לאותם גורמים ימניים בתוך הארגון לא היתה מקרית, ולא התרחשה בין לילה. היא התחזקה במשך שנים ארוכות של שיתוף פעולה בלתי מסוייג עם הבורגנות הלאומית הפלסטינית במסגרת אש"ף. במשך כל אותן שנים היתה הבורגנות עסוקה בתוכניות לפילוג, בעוד השמאל שוגה באשליה שלא תיתכן בגידה של הבורגנות בפרוגרמה הלאומית.

אפשר להניח שהעמדה האסטרטגית שקראה למעמד הפועלים להנהיג את תנועת השחרור הלאומית בשיתוף פעולה עם הבורגנות הלאומית – ולא על חשבונה – היתה למעשה בריחה מהתמודדות עם הבורגנות הפלסטינית. כפי שהוכח היא מצדה היתה מוכנה לשתף פעולה עם האויב, ולחסל את השמאל כדי לשמור על עמדותיה בהנהגה. הרציחות שלוו את המהפכה הפלסטינית מאז תחילתה, ומשטר הדיכוי שיסדה הרשות הפלסטינית בשטחים הכבושים בשיתוף פעולה עם ישראל בעקבות אוסלו, מבטלים כל אפשרות לבנות תנועת שחרור משותפת למעמד הפועלים ולבורגנות הלאומית, אשר במהותה אינה שונה מהבורגנות הערבית בכלל.

היום, לאחר שהבורגנות הפלסטינית עברה לצד האויב, כפי שעשו יתר המשטרים הערבים, היכן עומד השמאל הפלסטיני ומה היא תוכנית הפעולה האסטרטגית שלו? האם עודנו דבק במטרתו הראשית והיא הנהגת תנועת השחרור? המשבר העמוק בו הוא נתון בימים אלה חושף את העובדה שכל מה שיכול השמאל הפלסטיני לעשות הוא לבטל את זמנו בפגישות של "משא ומתן מדומה" עם הרשות, מתוך כוונה לשכנע אותה לסגת ממחויביותיה להסכם אוסלו.

אודות יחסיו של השמאל הפלסטיני עם הרשות, אנו למדים מפי אחד האישים הבולטים בשמאל: "אנחנו, באופוזיציה, איננו קוראים תגר על הנהגתה של הרשות הפלסטינית ואיננו מתכוונים להציע הקמת שלטון אלטרנטיבי או שלטון נגדי. במובן זה, ההכרה שלנו בהגמוניה של הרשות מוחלטת. ואולם אין נובע מכך שהאופוזיציה צריכה לכבד את המחויבויות המשפילות שנכפו על הרשות במסגרת ההסכמים, דבר זה פירושו ריקון האופוזיציה מכל תוכן". ("אל-יסאר" אפריל 1999)

כאן בדיוק קבור הכלב. השמאל ויתר באופן מוחלט על דרישתו, ואפילו על כוונתו להחליף את השלטון הבורגני. כל מה שהוא דורש לעצמו היא ההכרה בפעילותו כאופוזיציה מתונה, המבטאת את דעתה מבלי לפגוע בלגיטימיות של הרשות ובדרכה להתמזגות מוחלטת עם האינטרסים הישראלים על חשבון יתר מעמדות ושכבות העם הפלסטיני. בזמן שהבורגנות הפלסטינית מתנהגת כפי שמתנהגת כל בורגנות בעולם הערבי, והופכת למשטר מושחת ומדכא כיתר המשטרים הערבים, נכנס השמאל הפלסטיני לאותה צרה ממנה הזהיר את השמאל הערבי לפני 20 שנה. השמאל הערבי והפלסטיני נמצאים היום בדיוק באותו משבר.

 פרק 4: השמאל הפלסטיני מוותר על הפרוגרמה המהפכנית

אין אנו יכולים במסמך זה לתאר את כל חסרונותיו והשלכותיו של הסכם אוסלו. קשה למצוא אפילו נקודת אור אחת בהסכם זה, שכפה תנאים מבישים על העם הפלסטיני, ונישל אותו מריבונותו על אדמתו. הסכם אוסלו אילץ את העם הפלסטיני לקבל את ההתנחלויות בשטחים הכבושים כעובדה קיימת , ולוותר על זכות הפליטים לשוב למולדתם. התפקיד שקבעה ישראל לרשות הפלסטינית במסגרת ההסכם הוא למנוע כל אופוזיציה מאורגנת למצב החדש, זאת בתמורה לטובות הנאה כלכליות ופוליטיות שהיא תקבל.

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.