השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

האו"ם ועל המשטרים הערבים, כאילו ביכולתם לחולל שינוי במאזן הכוחות במשא ומתן שהרשות מנהלת עם ישראל. כאשר אנו מאשימים את השמאל באשליה, אנו מסתמכים על ניסיון העשור האחרון המצביע בבירור על סוף תפקידו של האו"ם והליגה הערבית לאחר מלחמת המפרץ. ההוכחה החותכת לכך היא המלחמה שניהלה ברית נאט"ו נגד יוגוסלביה בניגוד ובהתעלמות גמורה מאמנת האו"ם.

החשבון שעורך המסמך אינו מטרתו העיקרית. מטרתו היא להציג את הקווים הכלליים לתוכנית המהפכנית שתאומץ ותיושם על ידי מעמד הפועלים הפלסטיני. המסמך שולל את הטענה כאילו השינוי המהפכני אינו עומד על הפרק, מאחר והעולם הפך להיות חד קוטבי ונשלט על ידי ארה"ב ללא עוררין. הדיאלקטיקה ההיסטוריות מצביעה על כך שהשינוי המהפכני אינו רק דבר נחוץ , אלא מאפיין ראשי בהתפתחות החברה, עליו צמחה ארה"ב עצמה. המהפכה מתרחשת כתוצאה מהניגודים הפנימיים הטמונים באופיו של המשטר במישור הכלכלי והפוליטי גם יחד.

המלחמה הפכה לגורם קבוע המלווה במשברים כלכליים, ואשר חושף את חולשת הסדר העולמי החדש. השנתיים שסיימו את העשור האחרון התאפיינו במשברים כלכליים מסוכנים שלא פסחו על אף אחת מיבשות כדור הארץ. מדרום מזרח אסיה עבר המשבר למזרח אירופה וממנה לאמריקה הלטינית, והדיו טרם שכחו. המלחמה נגד יוגוסלביה שהתחוללה באותה תקופה, והתפשטה לצ'צ'ניה שבקווקז, היא הוכחה לכך שהעולם מתחלק שוב לשני קטבים. בראש האחד עומדת ארה"ב של אמריקה אשר פוחדת מהענק הרוסי ופועלת כדי לבודדו ולפוררו. בראש השני עומדת רוסיה המנסה לצאת מהמשבר הכלכלי על בסיס קפיטליסטי וקולוניאליסטי.

בטרם סיימה מפלגת דעם את הסיכומים של ועידתה הכללית, התרחשו האירועים בסיאטל בסוף דצמבר 1999 והוכיחו את נכונות טענותינו. ההפגנות האלימות ששטפו את רחובות העיר האמריקאית והצליחו להכשיל את ועידת ארגון הסחר העולמי, מעידות שהעולם החל לתפוש את סכנת "הכפר הגלובאלי" שכופה עליו ארה"ב. במקום הרווחה המובטחת, הפיץ המשטר הקפיטליסטי אבטלה רעב וניצול מחפיר בכל רחבי העולם, ולא פסח גם על אדמת ארה"ב עצמה.

רעידת האדמה הפוליטית שפקדה את העולם בעקבות השתתפות המפלגה הפשיסטית בראשות יורג היידר בממשלה האוסטרית החדשה, הוא אות אזהרה להתפשטות העימותים הלאומיים והדתיים אותם מעודד המשטר הקפיטליסטי, ואשר מובילים בהכרח לפשיזם. הקרקע לחזרת הפשיזם כשרה לאור השחיתות הפושה במנגנוני הממשל, וחוסר היציבות הפוגע במעמדות הביניים לאור המשברים הכלכליים החוזרים ונשנים. חוסר יציבות זה דוחף את שכבות הביניים להטיל את האשמה על הזרים, וביניהם הפועלים הערבים.

הדרך ללא מוצא מולה עומד העולם, מתבטאת במישור הפלסטיני דרך גילוי דעת שפרסמו אישים פלסטינים, ואשר נקרא בשם "כרוז ה20-". גילוי הדעת אשר פורסם בזמן ההפגנות בסיאטל, חושף בגלוי לב נדיר את תופעת השחיתות בתוך מנגנוני הרשות הפלסטינית, ומגנה את הסכם אוסלו שהכניס את העם הפלסטיני למבוי סתום מסוכן. גילוי הדעת שואב את כוחו מתמיכת שכבות נרחבות בקרב העם הפלסטיני, ומבטא את דעת הקהל הפלסטינית והערבית שרואה כי ההסכמים שהרשות חותמת עם ישראל מועילים רק לישראל ומחזקים את השליטה האמריקאית באזור על חשבון העמים הערבים.הסכם אוסלו הוא ילוד הסדר האמריקאי החדש. מטרתו ליישם את חוקי הגלובליזציה במישור הכלכלי,

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.