השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

האמריקאים. במקביל החלה הגירה דומה של הון אירופי לארה"ב ולהפך. השוק היפני היה היחיד שנשאר חסום בפני הון זר באמצעות חוקים ותקנות מנהליות שונות.

הגירת מפעלים בחיפוש אחר כח עבודה זול מחד, והגירת פועלים מארצות עניות למרכזי התעשייה בארצות המפותחות מאידך, טשטשו לחלוטין את משמעותו המקורית של המושג "מולדת". ביטול חומות המכס גרם לחיסול ענפי תעשייה לאומיים, והצמיח את ה"כפר הגלובלי". השוק הלאומי, אשר הווה בסיס למדינת הלאום ולחוקים דמוקרטיים להגנת האזרח, אינו מתאים יותר לצרכי הבורגנות בעלת החברות הרב-לאומיות. זאת זקוקה לעולם מאוחד בשוק על-לאומי הפתוח למעבר בני אדם, הון וסחורות.

התוכן האמיתי של מהפכת התקשורת

ליברלים רבים נוקטים גישה חיובית כלפי הגלובליזציה. הם רואים אותה כמהפיכה תקשורתית (האינטרנט) ותו לא. תפישה זו מתעלמת מהשינויים המבניים שנוצרו בשוק ההון עקב הגלובליזציה. רשת האינטרנט, המתאפיינת בהעברה מהירה של מידע באמצעות טכנולוגיה חדישה, תופסת היום מקום דומה לזה שתפסה רכבת הקיטור בסוף המאה ה- 19. האמצעים השתנו אך לא המטרה. בזמנו, במקום לגרום לתיעוש של המדינות העניות, הפכה מסילת הברזל אמצעי לשדידת חומרי גלם וסחורות מהקולוניות על ידי המרכזים התעשייתיים, דבר שהעלה את רווחי ההון. היום, משמשת רשת האינטרנט אמצעי להפיץ סחורות ברחבי העולם הישר לבית הצרכן ללא צורך בתווך. בדרך זו מורידים את מחירי הסחורות ומעלים את רווחי החברות.

מהפיכת המידע בעידן הגלובליזציה, הפכה את הספקולציה במניות לענף ההשקעות העיקרי. בעלי ההון הגדולים משתמשים בטכנולוגית המחשב כדי להעביר את הונם בין הבורסות ברחבי העולם, וכדי לקנות ולמכור מניות ללא הפסקה וכל זאת בלחיצת כפתור. כמות ההון המועברת בין הבורסות ביום אחד מוערכת ב- 1,200 מיליארד דולר. (William Greider, “One World Ready of Not”, 1997 p.234)

סכום מנופח זה אינו משקף את היקף היצור, אלא את היקף ההון המושקע בספקולציות. הרווח של המשקיעים גדל וזאת מבלי לבנות ולו מפעל אחד או להעסיק פועל אחד או להוסיף משאב של ממש לחברה.

בדומה למניות חברות הרכבות, שהיו הגבוהות ביותר בראשית המאה, מניות חברות האינטרנט זוכות היום לפופולריות רבה וערכן עולה בהתמדה. שווין בבורסה מוערך בסכומים גדולים בהרבה מערכן האמיתי, משום שהן מעלות את רווחי החברות המשתמשות באינטרנט.

כמות הכסף הנמצאת בבעלות חברות ההשקעה בבורסות עולה על כמות המטבע הנמצאת בבנקים המרכזיים של המדינות, בין אם מדובר בלונדון, פריז או ניו-יורק. הפרטת הכלכלה והפטור שניתן לחברות ההשקעה מתשלום מסים, גרמו לקיצוץ בתקציבי המדינה. בעודה נאלצת להמשיך לממן את הוצאות הצבא, ולספק שירותים לאזרחיה, גדלים חובותיה של המדינה לחברות הפיננסיות, שהן אלו שרוכשות את אגרות החוב שהמדינה מנפיקה כדי לממן את תוכניותיה.

החלשות תפקיד הממשלות

ההפרטה והצמצום בהוצאות הכספיות הממשלתיות ובתפקיד הממשלה בכלכלה, היו סיסמת הקפיטליזם בתקופת ריגן בארה"ב ומרגרט תאצ'ר בבריטניה. נצחונו של זרם ז מחד, והתמוטטות בריה"מ מאידך, עודדו מכירת חברות ומפעלים ממשלתיים במדינות השונות למגזר הפרטי. במקביל בוצעו קיצוצים מסוכנים בתקציבי המדינה המיועדים לרווחה. פעולות אלו נעשו בהתאם להנחיות המוסדות הפיננסיים העולמיים שקבעו את חוקי המסחר החופשי ואת שיעור הגירעון המקסימלי המותר בתקציב המדינה.

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.