השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

הארץ נזרקו מחוץ למעגל, ונותרו ללא מקורות פרנסה נדונים לחיי עוני ללא כל תקוה לעתיד טוב יותר. (Luttwak, p. 122).

עפ"י נתוני אונסק"ו מחצית האנושות חיה היום על פחות משני דולרים ליום. הפער בין עשירים לעניים גדל במאות אחוזים. בשנת 1960 היתה הכנסת העשירון העליון פי 30 מהכנסת העשירון התחתון. בשנת 1995 גדל הפער לפי 81. (הארץ 24.10.99)

אין כל דרך לשכנע את הרוב המכריע של העמים לקבל את העושק הזה בכניעה. לשם כך נדרש כח צבאי. מאז קריסת חומת ברלין, התחוללו בעולם כשלושים מלחמות, בדרך כלל מלחמות אזרחים, שהמיטו חורבן והרס. המלחמות האלו מוזנות על ידי רעב וזעזועים ביסודות הכלכלה. מי שרוצה להצטרף לכפר הגלובלי נדרש לפעול באלימות ולהפגין נכונות מוחלטת לשרת את החברות הרב לאומיות. חברות אלו הן הבעלים האמיתיים של הכפר הגלובלי, ובידן הכח להחליט מי יחיה ומי ימות. לצורך זה הן מגייסות את חברות ההון הפרטיות, כמו קרן המטבע הבינ"ל והבנק העולמי.

מלחמת המפרץ איננה האחרונה

העידן הקפיטליסטי הפוסט סובייטי נפתח במלחמה ההרסנית נגד עיראק מצד הממשל האמריקאי ובני בריתו האירופים. השתתפות מדינות ערביות במלחמה זו בטאה את הסכמתן לקבל את ההגמוניה החדשה של האדון האמריקאי. יש לזכור שמאז מלחמת לבנון, נמנעה ארה"ב מהתערבות צבאית ישירה באזור. זאת עקב חששה מהתגובה הסובייטית. המלחמה נגד עיראק היתה שיעור לעולם כולו: ארה"ב החליטה להיות המעצמה היחידה בעולם, והיא לא תרתע מלהרוס מדינה שתעמוד בפני האינטרסים החיוניים שלה, קרי, מקורות הנפט במפרץ.

יש מקום לתמוה מדוע נזקק הממשל האמריקאי לפתוח במלחמה, בפתח עידן האבסולוטיזם שלו, בשעה שהוא מכריז על תחרות כלכלית חופשית ועליונות המשטר הדמוקרטי. התשובה טמונה במבנה הכלכלה העולמית. השיטה הקפיטליסטית תלויה בניצול החופשי של אוצרות טבע וכח אדם. היא זקוקה לחופש מירבי בהחדרת סחורותיה לשווקים השונים. היא שואפת לחסל את מגבלות המכס, שבימים אחרים הגנו על היצור התעשייתי המקומי של כל מדינה ומדינה.

ניקח לדוגמא את הפועל המכסיקני שעובד בחברה אמריקאית. כיצד ניתן לשכנע אותו להסתפק ב- 5 דולר ליום, כאשר שכר המינימום בארה"ב מגיע ל- 5.75 לשעה? ומה תגיד הפועלת הפיליפינית המרויחה 3 דולר ליום? כדי שהחברות האמריקאיות יוכלו להמשיך בניצול המחפיר הזה עליהן למנוע את חופש ההתארגנות האיגוד מקצועי, ואת הבחירות הדמוקרטיות. עליהן לתמוך במשטרים שכל תפקידם לרמוס את זכויות האזרח בארצותיהם.

המטרה – בידוד ופיצול רוסיה

רגשות הזעם של העמים העניים כלפי המערב הקפיטליסטי אינם מספיקים כדי להתמודד עם הסדר העולמי החדש. מלחמת המפרץ הבהירה לעמים אלו כי מאזן הכוחות אינו לטובתם, ואינו מאפשר להם להביס את ארה"ב בעצמם. ההתנגשות עם הסדר העולמי החדש תבוא ממכוון אחר, והוא השאיפה הבלתי מרוסנת של ארה"ב לבודד את רוסיה ואת סין העממית מהכפר העולמי.

פירוק ברית ורשה בעקבות התמוטטות בריה"מ, לא לוותה בפירוק ברית נאט"ו אשר התחזקה והרחיבה את שורותיה. המשימה החדשה של ברית נאט"ו היום היא האיום הרוסי והסיני. שתי מדינות אלו דורשות להצטרף לשוק הקפיטליסטי ולהתחלק בעושר עם שאר המדינות המפותחות. ואולם, מדינות אלו אינן מעונינות לחלק את העוגה מחדש. הסכסוך שפרץ לאחרונה בבלקנים, ואשר התפשט לאזור הים הכספי, אינו אלא נסיון

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.