השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

המדיניות האמריקאית המיושמת כלפי סין שונה מזו המיושמת כלפי רוסיה. סין היא מדינה בלתי מפותחת, שרוב אוכלוסייתה כפרית. רוסיה, לעומתה, נהנית מיכולות טכנולוגיות ותשתית תעשייתית המאפשרת לה להתחרות בארה"ב במישור הכלכלי והצבאי בקנה מידה עולמי. ארה"ב שואפת באמצעות שילובה של סין בארגון הסחר העולמי לבודד את רוסיה ולמנוע את האיחוד של שתיהן נגדה.

תכתיבי המוסדות הפיננסיים העולמיים

כדי להתגבר על ההצטמקות המתמדת של השוק העולמי, ולשמור על מתח רווחים, נוקטות החברות הרב-לאומיות בשיטת המיזוג. המיזוג גורם לצמצום בכח העבודה ולעליה מתמדת בשיעור האבטלה במרכזי התעשיה המערביים. חברות ליצור מכוניות מהגדולות ביותר בארה"ב ובגרמניה התמזגו, וכך גם חברות הנפט הגדולות והבנקים. המיזוג הפך המערב לגוש מאוחד העומד נגד שאר העולם.

הגלובליזציה, שהיא הביטוי הכלכלי של הסדר העולמי החדש, דורשת ממדינות להתאים עצמן לצרכי הכפר הגלובלי. עליהן להגביל יוזמות לעידוד תעשיות מקומיות, כמו הטלת מסים וטיפול גמיש בגרעון התקציבי. עליהן להגביל את מעורבותן בהשקעות בפיתוח תשתית כלכלית. הפרטת התעשיה הממשלתית היא מילת המפתח. התנאי שמציבים משקיעים לפני שישקיעו במדינה כלשהי הוא, שהגרעון בתקציבה לא יעלה על 2% מסך כל היצור שלה. תנאי זה מחייב קיצוץ בתקציבים החברתיים. כדי לכפות מדיניות אנטי פועלית ואנטי סוציאלית כזו זקוקה הכלכלה העולמית החדשה לארגון חזק שימלא את תפקיד השוטר.

המדינות העניות (ביניהן מדינות מזרח אירופה) הנמצאות ברובן במשבר כלכלי עקב מועקת החוב החיצוני, מיישמות מדיניות מוניטרית קשוחה וכופות שיעור ריבית גבוה במיוחד. דבר זה מונע מהתעשייה המקומית להשיג הלוואות נוחות ומכביד על הצמיחה הכלכלית. זאת בזמן שהחברות הרב לאומיות נהנות מהיעדר כל תחרות מקומית, והן יכולות בקלות רבה להשתלט על שווקים באותן מדינות עניות.

האו"ם נעלם מהמפה

השינויים העמוקים בסדר העולמי החדש אינם מצטמצמים לשינוי שעברה נאט"ו, שהפכה מברית הגנתית להתקפית. האו"ם ומועצת הבטחון שלו איבדו את תפקידם. בעבר שימש האו"ם בתפקיד של מתווך בין הגוש הסוציאליסטי ללגוש הקפיטליסטי. היום תפקידו של האו"ם לספק כסות בינלאומית לתוקפנות של נאט"ו. אם מדי פעם מופיע מזכיר האו"ם בתפקיד מתווך, זה קורה רק כאשר מתגברים הניגודים בין בעלי הברית עצמם, כמו בעיראק. ניגודים אלו נשארים משניים, ויוכיח זאת המצור המתמשך והבלתי מוצדק על מדינה זו.

המלחמה בבלקן נתנה לאו"ם גט כריתות. זאת, למרות שיוגוסלביה היא חברה באו"ם, וקוסובו נחשבת חלק בלתי נפרד ממנה. במלחמת המפרץ השתמשה מועצת הבטחון של האו"ם בתירוץ שעיראק פגעה בריבונות מדינה חברה באו"ם (כווית) כדי לפתוח במלחמה נגדה. באותו נימוק היה עליה להשתמש כדי להפסיק את המתקפה של נאט"ו שפגעה בריבונות של יגוסלביה. אולם דבר זה לא קרה. ההחלטות לגבי מהלכי המלחמה יצאו הישר מהבית הלבן למפקדת נאט"ו בבריסל. האו"ם התקפל נוכח הכוח הצבאי האדיר. אם קיימת היום פעילות דיפולמטית בסכסוכים בין מדינות, היא מתמצית בשליחת פקיד ממשל אמריקאי עם הוראות לשני הצדדים. מי שמסרב למלא אחר התכתיב האמריקאי, לא ימלט מעונשים כלכליים, מצור, ואפילו מתקפה צבאית על אדמתו.

יתכן שבמבט ראשון נראה כי שיטה חדשה זו יכולה לארגן את העולם בצורה יותר טובה ויעילה מהשיטה 

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.