השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

דבר שיגביר את רווחיהם של הקפיטליסטים ויגביר את העוני של הפועלים שיהפכו למובטלים, וירחיב את הפער שבין ישראל המפותחת והעולם הערבי המפגר מבחינה כלכלית. מכאן, מסיק המסמך שאין כל אפשרות להפיל את הסכם אוסלו ולהביס את מגמת הנורמליזציה עם ישראל, במנותק מהתקדמות המאבק של מעמד הפועלים העולמי נגד הגלובליזציה והסדר הקפיטליסטי העולמי.

אנו תקווה שמסמך זה יתרום בצורה מעשית לבנייתה מחדש של התנועה המהפכנית הפלסטינית. המאורעות ידחפו את מעמד הפועלים לחפש אלטרנטיבה פוליטית חדשה במקום המדיניות הרופסת מבית מדרשה של הרשות הפלסטינית בהנהגת יאסר ערפאת. עד שההתפתחויות העתידיות יוכיחו את צדקתנו, החברים במפלגת דעם יגבירו את פעילותם כשהם חמושים בפרוגראמה סוציאליסטית מהפכנית למען זכויות העם הפלסטיני. אנו מודעים לכך שהשינוי במישור הפלסטיני מותנה בשינוי סוציאליסטי מהפכני בעולם שיונהג על ידי מעמד הפועלים העולמי ששורותיו התרחבו וכוללות מיליוני פועלים ופועלות. זהו הנשק שלנו וזו האמונה שלנו וזו היא שבועתנו לכל אלו שמסרו נפשם בשם שחרור העם הפלסטיני והסוציאליזם.

פרק 1: שורשי השאלה הלאומית

שורשי השאלה הפלסטינית נעוצים בפלישה הראשונה של התנועה הציונית לאדמת פלסטין, ובאופן מדויק יותר, ביום בו פרסם שר החוץ האנגלי בלפור את הבטחתו להקים בית לאומי ליהודים בפלסטין. למרות שהשאלה הלאומית החלה בתחילת המאה הנוכחית, כדי להבין נכונה את המסלול בו התפתחה, עלינו לחזור לסוף המאה ה- 18 לפרוץ המהפכה הצרפתית (1789). תרומתה החשובה של מהפכה זו היתה בגיבוש של עקרונות המדינה הלאומית. המהפכה הצרפתית הגדירה את הלאום כחברה המאחדת אנשים בני השתייכויות גזעיות ודתיות שונות, על בסיס שני מאפיינים עקריים: טריטוריה ושפה.

המשטר הפיאודלי התנגד לרעיון הלאומי, והעדיף את החלוקה ליחידות חקלאיות כבסיס הכלכלי שלו. אולם המעמד הבורגני העולה שאף לאחדות טריטוריאלית ולמיזוג בין הלאומים השונים לישות לאומית אחת. מטרתה של הבורגנות היתה להקל על יחסי המסחר, ולאפשר צמיחת שוק לאומי לשיווק מוצריה. הרעיון הלאומי, אם כן, שייך ביסודו למעמד הבורגני, ובמהותו הוא כלכלי ולא יותר. המשטר הבורגני, שהחליף את המשטר הפיאודלי החקלאי, התבסס על ההון התעשייתי המרוכז בערים הגדולות.

התנועה הציונית כחלק מהשלב הקולוניאלי של התנועות הלאומיות

המהפכה הצרפתית הפיצה את רעיון הלאומיות ברחבי העולם באמצעות מלחמות נפוליון. בכך היא זעזעה את הממלכות הפיאודליות באירופה במשך כמאה שנה בין 1789 ועד איחוד גרמניה ב1871-. אין ספק שהרעיון הלאומי, אשר נישא על כנפי משטר ההון הקפיטליסטי היה בראשיתו בעל אופי מהפכני, משום שהוא חיסל את המשטר הפיאודלי הנחות יותר. לא בכדי אימץ הסוציאליזם את מאבק העמים למען בניית מדינה לאומית וחיסול שאריות הפאודליזם. ואולם, התנועה הסוציאליסטית הבחינה בין התקופה "הדמוקרטית הבורגנית" בהתפתחות הקפיטליזם, שהביאה קידמה לכלל האנושות, ובין שלב השקיעה, שהתבטא באימפריאליזם הקולוניאליסטי.

התנועה הציונית נוסדה בסוף 9- והיתה לפיכך חלק בלתי נפרד מהתקופה הקולוניאלית. היא התפתחה בשורות הזעיר בורגנות היהודית במזרח אירופה, שחיפשה חלקת אדמה להגשים בה את שאיפותיה 

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.