השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

היחוד של הכלכלה האירופאית

השיטה הכלכלית האירופית שונה מזו של ארה"ב ויפן. מדינות אירופה סובלות מאבטלה קשה המקיפה כ18- מיליון מובטלים. היחוד של השיטה האירופית מתרכז בהענקת דמי אבטלה למחוסרי עבודה ובתשלום משכורות גבוהות ביותר ביחס לאמריקאים וליפנים. בעוד שהשכר הממוצע של הפועל האמריקאי הוא 20 $ לשעה, הרי בגרמניה הוא מגיע ל- 30 $ לשעה. (Luttwak, pp. 203-204)

אם ברצונה של אירופה להתחרות עם ארה"ב, עליה קודם כל לשנות את השיטה הכלכלית שלה. החברות בשוק האירופי נדרשות להנפיק מניות בבורסה, ולשנות את חוקי העבודה כך שיאפשרו לחברות כח אדם לתפוס את מקום האיגודים המקצועיים. ומעל הכל, עליהן להקטין את המס המוטל על החברות, ולבטל את תוכניות הרווחה, אשר מבטיחות את היציבות החברתית ומונעות התפרצות של מהפיכות.

הממשלות האירופיות מבינות היטב כי חזרה למשטר קפיטליסטי חסר רסן, תכניס את היבשת לאנרכיה וחוסר יציבות מחדש. בגרמניה, הנחשבות לכח הכלכלי המוביל באירופה, הביא המיזוג בין חברות גרמניות לאמריקאיות להתחלה של שינוי השיטה הכלכלית והחברתית. עם זאת, מדינות אירופה עדיין לא הכריעו את הכף: לתת את הרסן בידי בעלי ההון כדי לשפר את התחרות עם ארה"ב; או להשאיר את המיתון בעינו ולהמשיך במדיניות הרווחה כדי למנוע מהפיכות, דבר שיחליש את יכולת ההשרדות שלהן מול הגלובליזציה בהנהגת ארה"ב.

הסכם "מסטריך" שהמציא את "היורו" כמטבע האירופאית האחידה החל משנת 2002, נועד לאחד את השוק האירופאי כדי לאפשר לו להתחרות עם ארה"ב. התנאי שכפתה גרמניה על האיחוד האירופי, לפיו לא יעלה הגרעון של המדינות החברות על 3% מסך כל התוצרת שלהן, מצביע על התקרבות אירופה לשיטה האמריקאית. כאן בא לידי ביטוי הלחץ שמפעילה ארה"ב על אזרחי אירופה אשר החליפו לאחרונה את הממשלות השמרניות בממשלות בהנהגת מפלגות סוציאל דמוקטיות במטרה לשמור על רמת חייהם ולמנוע את הגזירות הכלכליות.

לסיכום הפרק ניתן לומר: הגלובליזציה הכניסה את שלושת ענקי הכלכלה – ארה"ב, יפן וגרמניה – לתהליך של שינויים כלכליים, חברתיים ופוליטיים בעלי השלכות מסוכנות. התקופה של יציבות פוליטית מגיעה אל קצה. על הפתח עומדת תקופה של התחדדות הניגודים בין הפועלים ובעלי החברות, והתנגשות בין המערכות הכלכליות והפוליטיות של שלושת הגדולים, דבר שיוביל לכרסום יציבותה בת 50 השנה של השיטה הקפיטליסטית.

פרק 8: הסוציאליזם – השקפת עולם ודרך פעולה

לאחר שהתברר עומק המשבר שעובר המשטר הקפיטליסטי, החלו אנשי רוח רבים כמו גם סופרים, עיתונאים, אקדמאים ואפילו בעלי הון, לבטא את חרדתם מהמצב המסוכן והתחדדות הניגודים החברתיים. בבואם להסביר את המצב, הם אפילו נשענים על הניתוח של קארל מרכס. ניתוח זה מתאר בדייקנות את הסתירה בין העלייה המתמדת ברווחי בעלי ההון, שמשקלם היחסי בחברה מזערי מול התפשטות העוני והאבטלה בקרב מעמד הפועלים.

בראשית העשור האחרון, הכריז המשטר הקפיטליסטי כי הוא גבר על הסוציאליזם. למעשה הוא נקלע למשבר דומה לזה שפקד אותו בראשית המאה, כאשר האנושות נעמדה מול הצורך לבחור בין הפשיזם לסוציאליזם. המשטר הקפיטליסטי אינו מסוגל לנצח את הסוציאליזם, כשם שהפיאודליזם לא הצליח לגבור על הקפיטליזם. זאת למרות שהמשטר המלוכני הצליח להכשיל נסיונות רבים של הבורגנות לתפוש את השלטון.

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.