השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

המיזוג מובילה לעליה בשיעור האבטלה עקב חיסול מאות אלפי מקומות עבודה וסגירת מפעלים קטנים.

אי היכולת של השוק הקפיטליסטי, הנשלט ע"י הביקוש וההיצע, לספוג את כוחות היצור האדירים של הטכנולוגיה החדישה מצמצם את ההשקעות ביצור. דבר זה דוחף את הקפיטליסטים להעדיף את ההשקעות בניירות ערך ובמטבעות בבורסה שם מובטחים להם רווחי עתק. כלומר, גידול ההון אינו כרוך בגידול היצור, אלא להפך. התופעה של עליית ערך המניות בבורסה מעל ומעבר לערכן הממשי, מתרחבת ומאיימת למוטט את שווקי ההון.

המלחמה מעידה על משבר המשטר הקפיטליסטי

המלחמה שפרצה לאחרונה בבלקנים, ואשר התפשטה לאזור הים הכספי, מבטאת באופן עקיף את ניגוד האינטרסים בין החברות הרב-לאומיות הגדולות, בעלות המונופול על השוק הקפיטליסטי, לבין המדינות, דוגמת רוסיה, שהוצאה מחוץ למעגל המשתתפים בשוק העולמי מתוך פחד מיכולת היצור הכבירה שלה. זאת למרות שהמשטר הקפיטליסטי היה אמור לקלוט ולטפח את רוסיה לאחר שזו חדלה להיות סוציאליסטית.

כאשר ההון נקלע למצוקה, הוא אינו יודע לפתור את בעיותיו אלא באמצעות הכח. וכמו שהוא מדכא את הפועל התמרד נגד השיטה הנצלנית, כך אין הוא מהסס להשתמש בכח נגד כל מדינה המאיימת על האינטרסים הכלכליים שלו. המלחמה היא הביטוי המובהק ביותר של משבר השיטה הקפיטליסטית. אולם, השימוש בכח, ביוגוסלביה למשל, הוא סימן למצב הרעוע של הסדר העולמי החדש. דבר זה נכון גם לגבי הים הכספי, ולגבי המצור המתמשך על עירק, שכל מטרתם היא לשמור על המונופול של המערב על מקורות הנפט.

לנין טען כי המלחמה מבשרת את המהפכה, משום שהיא מזעזעת את ההמונים, הנוטים באופן טבעי לחיים יציבים. במלחמה נדרשים ההמונים להקריב קורבנות בשם הסיסמא של ההגנה על המולדת. האמת היא כי החיילים הנשלחים היום למלחמה, עושים זאת כדי להגן על רווחיהם של 129 מיליארדרים השולטים כיום בעולם. המלחמה דוחפת את ההמונים לשאול את עצמם שאלות יסודיות על אופיו של המשטר, אשר דורש מהם לא רק את כח עבודתם, אלא גם את חייהם.

המלחמה, והמליצות הנבובות על הגנת "הדמוקרטיה", הם האמצעים של הקפיטליזם להסית את דעתו של מעמד הפועלים מהבנת בעיותיו ומזיהוי אויביו האמיתיים. המיליארדרים החדשים הם אלו שחיסלו את האיגודים המקצועיים, נצלו את האבטלה כדי להוריד שכר, והשאירו חמישה מיליארד בני אדם במצב קיומי עלוב. במקום שהפועלים יתגייסו נגד אותם מיליארדרים, הם מוצאים את עצמם מגויסים למלחמה שכל מטרתה היא להנציח את המשטר הרומס את זכויותיהם.

רבים מופתעים מעלית הימין הפשיסטי באוסטריה היום. יש המסבירים זאת בכך שהעם האוסטרי לא למד את לקחי הפשיזם. האמת היא, כי אלו החוששים מהפשיזם, ובה בעת משבחים את המשטר הדמוקרטי, מפארים את ערכי השוק החופשי, ומתפעלים מהישגי הגלובליזציה, הם אלה שנכשלו בלימוד לקחי העבר. הפשיזם הוא תוצאה טבעית של תחושת חוסר היציבות בקרב שכבות הביניים. שכבות אלה חוות ירידה המתמדת ברמת חייהם, והתפשטות השחיתות והמחלות החברתיות בעקבות האבטלה. במצב זה, מאשימות שכבות הביניים את הפועלים הזרים או את הממשלה הסוציאליסטית השלטת. הן נוהות אחר פתרון קסמים אותו מציע המשטר הפשיסטי הדוגל במדיניות אגרוף הברזל כלפי מעמד הפועלים ובחיסול הזכויות הדמוקרטיות.

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.