השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

לא רק באוסטריה אלא גם ברוסיה, עולה הפשיזם

רוסיה חשה עצמה קורבן של הסדר העולמי החדש. היאוש והתסכול שיצר משטר ילצין (בתמיכה אמריקאית) מהווים קרקע פוריה לצמיחת זרמים פשיסטיים. ההמונים הרוסים כבר מתגעגעים לימי הזהר של סטאלין כאשר בריה"מ היתה מעצמה בעלת מעמד עולמי. התנועות הפשיסטיות שואפות להחזיר את גדולתה של בריה"מ, אולם ללא התוכן הסוציאליסטי.

ישנם גורמים בבורגנות הרוסית החדשה, שצמחו בעבר מתוך הצבא האדום הסובייטי, או מתוך המפלגה הקומוניסטית. גורמים אלה שואפים לכפות את מקומם בסדר העולמי החדש. כדי להשיג זאת הם נשענים על היכולת הגרעינית של רוסיה. הם מתנגדים למצב הנוכחי, שבו המאפיה והחוגים המקורבים לילצין שולטים במשאבים הכלכליים, ובו כפוף השלטון ברוסיה למטרות האסטרטגיות הגלובליות של ארה"ב.

הסוציאליזם – הפתרון היחיד למשבר הנוכחי

האלטרנטיבה הסוציאליסטית למשטר הקפיטליסטי אינה המצאה רעיונית, אלא ברירה מוחשית. על האנושות יהיה לאמץ אותה אם ברצונה לצאת מהמשבר הפוליטי, הכלכלי והחברתי בו היא מצויה. הסיבה העיקרית לפרוץ מלחמות איננה טמונה בהתנהגות של מנהיג זה או אחר, אלא בסדר העולמי הנוכחי. סדר זה כבר גרר את האנושות לשתי מלחמות עולמיות, והוא מאיים במלחמת השמד שלישית. הסיבות למלחמות יעלמו, אם ינוצלו אוצרות הטבע ואמצעי היצור לטובת האדם, ולא לטובת הרווח.

התנאים לכינון משטר סוציאליסטי, שירש את המשטר הקפיטליסטי, הבשילו זה מכבר. אבד הקלח על הטענה כי הכלכלה המתוכננת הסוציאליסטית מונעת את התפתחות הטכנולוגיה ורווחת האדם, כמו גם על הטענה וכי התחרות הקפיטליסטית החופשית והרדיפה אחר רווח הם לבדם מהווים את המניע להתקדמות מתמדת. הכלכלה הקפיטליסטית הנוכחית נאלצת לנהוג באופן מתוכנן על ידי תיאום ומיזוג בין חברות הענק הרב-לאומיות. חברות אלו מחלקות ביניהן את שווקי העולם ומונעות תחרות.

חברות אלו שולטות של שוק הפרסום בעולם כולו, ומתכננות תוך תיאום בינן לבין עצמן את כמות, איכות וסוג הסחורות שהן רוצות להכניס לשווקים. הן לבדן מחליטות מה נצרוך וכיצד נחיה. לצרכן אין כל אפשרות להשפיע, או אפילו לדעת אם הסחורות המוצעות לו משרתות צרכים חיוניים, או שכל מטרתן להכניס רווח ליצרנים. הדבר נכון לכל תחומי הצריכה, החל מכלי בית ועד הלבשה המשתנה תכופות בהתאם לאפנה, בלי כל מניע אמיתי זולת עידוד הצריכה הבלתי מוגבלת.

הטכנולוגיה החדישה, לא זו בלבד שהיא מאפשרת לתכנן את היצור, אלא שביכולתה לספק את כל צרכי האנושות, אם לא יעשה בה שימוש ליצור רווחים. אותה טכנולוגיה, החוסכת בידים עובדות ויוצרת אבטלה ועוני, יכולה להפוך למנוע להתקדמות האנושות, אם יתאפשר לה לממש את האפשרויות הגלומות בה. מרכס כבר ניבא, כי יגיע היום בו, הודות לטכנולוגיה, האדם לא יצטרך לעבוד שעות ארוכות, והוא יוכל להתפנות ליצירתיות מחשבתית ולקידום מעמדו כאדם.

אולי מה שאנו אומרים נשמע דמיוני, לאור הרעב העוני והבערות מהם סובל הרוב המכריע של האנושות. אולם, האמת היא כי אותה טכנולוגיה המונעת מאתנו את מקור הפרנסה, יכולה לדחוף את האנושות כולה כלפי חיים מודרניים, אם רק תהפוך לרכוש החברה, ותשוחרר מידי מיעוט של מיליארדרים. האנושות עומדת בפני שתי ברירות: חיים בשוויון מוחלט בין כל חבריה, או התמוטטות מערכות כללית בגלל הרעב והמלחמות שהמשטר הקפיטליסטי מוביל אותנו אליהם.

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.