השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

החינוך הדתי או העסקת מקורבים במשרדי הממשלה השונים.

אם ישראל תגביל את עצמה לדרישות ההון האמריקאי, אין ספק שהיא תכנס למצב של תהפוכות פנימיות בין השכבות העניות הכוללות את היהודים המזרחיים, ובין השכרות העליונות המורכבות מיהודים מערביים. המשטר הפוליטי הרופף שהוביל לרצח הראשון בתולדות ישראל של ראש ממשלה, וכופה על מפלגות השלטון קואליציה עם מפלגות שונות ומשונות, אינו מאפשר להפוך את הכלכלה הישראלית להון "טבעי" וחופשי כפי שרוצה אמריקה.

עם זאת אי אפשר שלא להצביע על הצמיחה שהתחוללה במגזר הפרטי, ההולך וכובש לעצמו שליטה על ענפים שלמים בכלכלה, בתחומי התקשורת האלחוטית, הבנקים, התירות, הבניין, המזון והיבוא.תחומים אלה עברו משליטת המדינה וההסתדרות אל קומץ של משפחות עשירות דוגמת איזנברג, הריסון ודנקנר. משפחות אלה מחזיקות במונופול על אמצעי התקשורת, מה שמגביר את השפעתן על מהלכי הכלכלה הישראלית.

התוכנית הכלכלית שאימצה ישראל בשנת 1985, גרמה לשינוי יסודי באופי החברה הישראלית. היא גרמה לחיסול רבים מהמאפיינים של מדינת הרווחה, והובילה להעמקת הפער בין השכבות העשירות לשכבות העניות. הנתונים על ההכנסה המשפחתית לשנת 1998, כפי שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מראים כי ההבדל בין הכנסה חודשית למשפחה בעשירון העליון לעומת משפחה בעשירון התחתון הגיע לשיעור של 12:1 (31,426 שקל הכנסה של משפחה עשירה לעומת 2,655 שקל הכנסה של משפחה עניה).

אפשר לתאר את המצב שבו חיה ישראל היום כפיצול אישיות. מצד אחד היא נלהבת לגלובליזציה ולכלכלה החדשה, ומצד שני היא מתנהגת ככח קולוניאלי מתנחל שבו תופשים השיקולים הבטחוניים והפוליטיים חשיבות גדולה יותר מהשיקולים הכלכליים. זה מה שמונע ממנה להגיע לידי מיצוי הפרטת הכלכלה. הדבר גורם לירידה ברמת החיים של מעמד הפועלים, לביטול מערכת השירותים הסוציאליים, ולעליה חדה בשיעור האבטלה.

העולם הערבי בפני פרשת דרכים

ואולם, הקשיים מולם ניצב העולם הערבי בשאיפתו להשתלב ב"כפר הגלובלי" עולים על הקשיים מולם נצבת ישראל. כדי שסוריה תתקבל כחברה בסדר העולמי החדש, עליה לקבל את הפירוש הישראלי לשלום, להסדיר את יחסיה עם המדינה הציונית ולפתוח את כלכלתה בפני ההון הזר. דבר זה דורש ממנה לבצע מהפך אמיתי במשטרה המחזיק במונופול על כל משאבי הכלכלה, מסוכנויות הביטוח ועד הבנקים.

אם מצרים, הנחשבת למדינה הערבית העיקרית התומכת במשטר הקפיטליסטי העולמי, נכשלה בהשתלבות עם אותו משטר, פירוש הדבר שהעולם הערבי יאלץ לעבור רעידת אדמה חברתית ופוליטית חסרת תקדים. מה שמאפיין את המשטר המצרי היום אינו הפגיעה הקשה בערכי הדמוקרטיה הבסיסיים, אלא התפשטות השחיתות במנגנון המדיני והכלכלי. אם נוסיף לכך את המדיניות הכלכלית הבנויה על קיצוץ בתקציב המדינה והפרטת התעשיה, עלינו לצפות שהמשטר המצרי יגיע לפרשת דרכים שבה אין הרבה אפשרויות בחירה. זאת לאחר שהחליט להתמסר באופן מוחלט להוראות הבנק העולמי וקרן המטבע הבינ"ל.

ממשלת מצרים מחזיקה בבעלותה תעשיות רבות שמספר המועסקים בהם מהווה 25% מכוח העבודה המצרי. תעשיות אלו חסרות הון הנחוץ לפיתוחן. אם הן יועברו למגזר הפרטי, אין ספק שרבות מהן תסגרנה, מה שיגביר את האבטלה הגבוהה גם ככה, ויגרום לירידה נוספת ברמת החיים של שכבות רחבות באוכלוסיה. (Le Mond  Diplomatique, Oct. 1999)

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.