השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

הקפיטליסטי.

למרות חוסר המציאות שברעיון הדו לאומיות, יש בו ביטוי לקצו של עידן הפשרות שהתאפיין בסיסמא "שתי מדינות לשני עמים". הקריאה למדינה דו לאומית דומה בצורתה, אם גם לא בתוכנה, לתוכית המקורית של התנועה הלאומית הפלסטינית. תוכנית שקראה לחסל את הישות הציונית, ולבנות מדינה פלסטינית חילונית על כל שטח פלסטין, שבה ייהנו היהודים מזכויות אזרחיות מלאות, אולם ללא זכויות לאומיות על האדמה.

אין פתרונות במסגרת המשטר הקפיטליסטי העולמי

אם הסכמנו שאין כיום מקום לתוכנית של פשרה היסטורית, אין פירושו של דבר שאי אפשר להציע תוכנית אלטרנטיבת לכניעה המוחלטת שמציעה אוסלו. הטעות הפרוגרמתית הן של תומכי אוסלו והן של מתנגדיו היא, שהם מחפשים את הפתרון במסגרת המשטר הקפיטליסטי העולמי הקיים. הבעיה הפלסטינית אינה הבעיה היחידה היום שנשארה בלתי פתורה. המשטר הקפיטליסטי החדש גרם להעמקת המשבר הכלכלי בעולם, העמיק את ניצול מעמד הפועלים, והפך את המלחמה לגורם קבוע בזירה הבינ"ל.

הבעיה הפלסטינית קשורה קשר הדוק במאבק לשינוי המשטר הקפיטליסטי, אשר הפך בית כלא לרוב העמים המדוכאים בעולם. גורל מעמד הפועלים הפלסטיני קשור בגורל מעמד הפועלים במרכזים הקפיטליסטים המפותחים, כפי שהוא קשור בארצות המתפתחות באפריקה, באסיה ובאמריקה הלטינית. האבטלה והירידה המתמדת ברמת החיים אינם תופעה ייחודית לפלסטין. זוהי תופעה כלל עולמית המקיפה את כל המדינות ללא יוצא מן הכלל. לפנינו למעשה אחד הביטויים המחפירים של הכפר הגלובאלי הקפיטליסטי. בעוד המשטר הקפיטליסטי מתחבט בצבת ניגודיו הפנימיים, צומחת מחדש דמות הפתרון לו שואפים העמים המדוכאים. פתרון זה קשור היסטורית במאבקו של מעמד הפועלים לבניית משטר סוציאליסטי עולמי.

ישראל, לעומת זאת, קשורה היסטורית בקולוניאליזם ומהווה חלק בלתי נפרד מהמשטר הקפיטליסטי החדש. כל זעזוע במקדש הקפיטליזם בניו יורק ישפיע ישירות על מצבה הפוליטי והכלכלי.

התנועה הציונית מעולם לא הסתפקה בחלק מפלסטין. לדידה ניצבה המשוואה במלוא חריפותה: העם הפלסטיני יחיה חסר זכויות תחת שליטתה של מדינת ישאל או יחיה חופשי על הריסותיה. ומכאן שביטול אוסלו מתונה בשינויים שיחולו בעולם. הסכם אוסלו הוא ביטוי לאפשרות הראשונה. הוא אינו יכול להיות הסדר של פשרה משום שאינו מספק את הצד הפלסטיני. לא יכול להיות שישראל תחיה בביטחון, כל עוד היא שולטת על עם שאינו נהנה מאותן הזכויות. אוסלו הוא פתרון שמתאים למצב העולמי הקיים, ומכאן שביטול אוסלו מתונה בשינויים שיחולו בעולם.

מצבו של העם הפלסטיני משקף את מה שקורה כיום בעולם הערבי. תנועה עממית נגד הנורמליזציה עם ישראל; עוני ואבטלה הפוגעים בכל מדינות ערב; חוסר אמינות של המשטרים הנגועים בשחיתות והכפופים לחלוטין לארה"ב – כל אלה מצביעים על כך שהעולם הערבי עומד בפני הצורך בשינוי. הסכם אוסלו התאפשר הודות לקיפאון של העולם הערבי. הוא יתמוטט כאשר יחולו שינויים רציניים במבנה הפוליטי והחברתי של העולם הערבי.

המשטר הקפיטליסטי העולמי נשען על כוחן הבלעדי של ארה"ב והחברות הרב לאומיות. משטר זה מתנגד לפתרונות של פשרה ושואף לבטל את תפקיד המדינה בתחום הרווחה החברתית. בכך, לא זו בלבד שהוא מוביל למחיקת שכבות הביניים ולקרע והלך ומעמיק בין בעלי ההון לבין מעמד

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.