השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

.

השינויים המבניים שעבר העולם לאחר התמוטטות בריה"מ, והצטרפות המשטרים הערבים לעגלת המשטר האמריקאי החדש הקלו על הבורגנות הפלסטינית להשיל מעליה את הפרוגרמה הלאומית ועל כך אין להתפלא. אולם, השמאל הפלסטיני המרכסיסטי המשיך להסתמך על אסטרטגיית "האחדות הלאומית" עם הרשות כאילו דבר לא השתנה. כאילו השינוי שהתרחש בתוך שורות הבורגנות הלאומית הפלסטינית היה שטחי בלבד ועדיין קיימת אפשרות להתגבר עליו באמצעות "הדיאלוג הלאומי".

למרות שמרכס ולנין תמכו בתנועות הלאומיות, הם לא שכחו לרגע את המטרה הבסיסית המהפכנית של מעמד הפועלים והיא – כיבוש השלטון והקמת משטר סוציאליסטי. היה ברור למרכסיסטים שהבסיס החברתי של הפרוגרמה הלאומית הוא המשטר הקפיטליסטי שמחזק את כוחה של הבורגנות. ברוסיה של סוף המאה התשע עשרה, ההתפתחות הקפיטליסטית ושחרור האכרים הוו שלב בלתי נמנע בדרך לסוציאליזם. אולם, חינוך מעמד הפועלים על ברכי התרבות הסוציאליסטית המהפכנית, דרך הדגשת ההבדלים בינו ובין התרבות הלאומית הבורגנית, הוא שאיפשר למפלגה הבולשביקית לשמור על עצמאותה ולהגיע לשלטון. זאת, בניגוד לכל יתר המפלגות הסוציאליסטיות, ביניהן המנשביקים, אשר אימצו את הפרוגרמה של הרפובליקה הבורגנית, והצטרפו למחנה שלה במלחמתה נגד המשטר הסוציאליסטי הסובייטי.

גם השמאל הפלסטיני הכפיף את מאבק השחרור הפלסטיני לברית עם הבורגנות, על בסיס מה שהוא כינה "המכנה המשותף". כתוצאה מכך הפך הניגוד המעמדי לנושא משני, לעומת הניגוד הראשי עם האויב הציוני. בזאת נפתח פתח להשגת קואליציה רחבה בין הזרמים השונים במסגרת אש"ף. למרות שהאבחנה בין הניגוד הראשי לניגוד המשני היתה נכונה בתקופה מסויימת, הרי שהיא אפשרה לאידאולוגיה הבורגנית לחלחל לשורות מעמד הפועלים הפלסטיני שהחל לראות את עצמו כגוש לאומי ואיבד לחלוטין את תודעתו המעמדית העצמאית.

לאחר התמוטטות בריה"מ הזדרזו ארגוני השמאל להפטר מעקרונות יסוד במרכסיזם. אחד מיסודות אלה הייתה הקריאה ל"דיקטטורה של הפרולטריון", כלומר, חיסול הבורגנות כמעמד, והפקעת רסן השלטון והכלכלה מידיה. הנסיגה הרעיונית מהמרכסיזם השאירה את השמאל הפלסטיני עם הפרוגראמה הלאומית הישנה שנזנחה על ידי הבורגנות הפלסטינית. זאת האחרונה אימצה תוכנית לאומית אשר תואמת את המשטר הקפיטליסטי החדש, ונובעת מיחסי הכוחות הנוכחיים. תוכנית זו אינה מבטיחה אלא את האינטרסים הצרים שלה דרך קשירתם לאינטרסים האסטרטגים של המדינה היהודית.

לאחר שהבורגנות הפלסטינית העדיפה את הברית עם ישראל על חשבון השותפות עם מעמד הפועלים שלה, ופתרה בכך את הניגוד בינה ובין הכיבוש, התמוטט התירוץ של השמאל הפלסטיני להמשיך את קיום הברית עמה. הניגוד בין רוב העם הפלסטיני ומעמד הפועלים מצד אחד, ובין הרשות הפלסטינית מצד שני, הפך מעתה לניגוד הראשי.

 פרק 2: תנועת השחרור הלאומי במסלולה ההיסטורי

המהפכה הצרפתית, חיסלה את המשטר הפיאודלי והמלוכני והחליפה אותו בארגון מחדש של החברה כאומה ולאום. המעמד שהוביל את השינוי המבני הזה בחלקים מרכזיים של העולם היה הבורגנות. השינויים העמוקים שהתחוללו בשל תפנית זו והפיתוח הכלכלי המואץ שנלווה להם העניקו לרעיון הלאומיות אופי

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.