זויה צ'רקסקי, אמנית:

"אני החלטתי להצביע דעם כי אני כבר נחנקת מאווירת הלאומנות, הגזענות והניצול ששטפו את המדינה שלנו. דעם פועלים למען השכבות החלשות בלי להסתכל על המוצא, גזע ולאום של אנשים. פעילות השטח של דעם ולהט של חבריה נותנים לי הרבה תקווה לחברה יפה יותר."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.