ישי גולן, שחקן:

"לכולנו ברור שהשחקנים בבית הנבחרים לא הרוויחו את אמוננו. להפך, הם רק הצדיקו את תדמיתם כמושחתים וחסרי ערכים. לאף אחד מאתנו אין באמת ציפיה שהם ישתנו אחרי הבחירות. אין לנו תקוה שהם באמת יפעלו למעננו. זה מייאש ומדכא אותי לחשוב שכל כך הרבה אנשים הולכים לזרוק את קולם שוב בתוך המפלגות הגדולות, שיצרו את המציאות הקשה שאנו חיים בתוכה היום. המציאות איננה גזרה משמים, היא תוצאה של מדיניות. המפלגה היחידה שהמדיניות שלה חותרת למציאות שאני הייתי רוצה להיות חלק ממנה היא מפלגת דעם. דעם היא היחידה שמכריזה בקול שהיא מאסה בשיטה הקיימת. שמטרתה ליצור אלטרנטיבה מתקדמת, שוויונית, ובעלת תודעה גלובלית שקשובה לרוחות המנשבות בעולם, ולא לקפריזות מקומיות ומשיחיות, שזורעות הרס ואסון."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.