ישראל הופרט, נהג משאית, אשדוד:

"הנהגים הם עם יתום. הבוקר יצאתי מהבית בשש וחצי וחזרתי בתשע וחצי בערב הביתה. 15 שעות על המשאית. אנחנו צריכים שמישהו ידאג לנו ויטפל בכל הבעיות שלנו. הנהגים רוצים לעבוד ולהתפרנס בכבוד. בשביל זה צריך דעם בכנסת. דעם נותנת לנהגים את כל העזרה כל השנה. אם תהיה נציגה של דעם בכנסת זה יועיל לכולנו. אני קורא לכם להצביע דעם כי זה הקול של הנהגים ושל כל הפועלים."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.