כן לפלסטין, לא להתנחלויות

לפני ימים ספורים ספגה ישראל השפלה מבישה באו"ם כאשר רוב אומות העולם הכירו במדינת פלסטין. "התשיעייה" החליטה לא להגיש את הלחי השניה. במקום זאת היא סטרה דווקא בפניה של ארה"ב – בין הבודדות שהתנגדו להחלטת האו"ם. ארה"ב גרסה שהמדינה הפלסטינית תקום רק באמצעות מו"מ בין הצדדים, אלא שהתגובה הישראלית מודיעה בריש גלי כי אין כל כוונה לשאת ולתת עם הפלסטינים, וגם אין כל צורך, כי ההסדר הקיים עובד טוב מאוד מבחינת ישראל. כך, כל שלושת אלפי הדירות ייבנו ב"גושי ההתנחלויות", אותן התנחלויות "כשרות" לגביהן אין ויכוח עם האמריקאים.

יחימוביץ' ומריונטות המחאה כמובן שותקות – "גושי ההתנחלויות" הן קונצנזוס, כמו גם המנטרה ש"אין פרטנר", כך שהדרך לממשלת ביברמן סלולה. אמנם עמיר פרץ אמר שהעבודה לא תכנס לממשלה כזאת, אבל זה נתפס יותר כהתנגחות ביחימוביץ' ולא כהצהרה מחייבת.

על כן מי שרוצה אופוזיציה אמיתית ואלטרנטיבה רעיונית פוליטית, עליו לבחור במפלגה האומרת בבירור: לא להתנחלויות – לכל ההתנחלויות, וכן למדינה פלסטינית.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.