כרמית אבני, סטודנטית לסיעוד:

"בחרתי ללמוד את מקצוע הסיעוד כדי להתפרנס בכבוד ולממש את עצמי. נוכחתי לדעת שגם כאן השכר הוא נמוך ביחס לאינטנסיביות והשחיקה הרבה במקצוע. הבחירה שלי להצביע לדעם היא בגלל שזו מפלגה שיש לה אג׳נדה חברתית והיא דואגת לעובדים."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.