לא הגרעון, אלא ביבי הוא האסון

"הגרעון כפול מהתחזית", זועקות כותרות העיתונים. במקום גרעון של 2% מהתמ"ג הוא צמח ל- 4%,  והקיצוצים בדרך. האמת היא שגרעון של 4% אינו אסון, אבל על פי תורת הקפיטליזם הניאו ליבראלי הוא קטסטרופה, כי הוא עלול לעודד את האינפלציה,שפוגעת קשות במשקיעים. המסקנה פשוטה, הממשלה תקצץ 40 מיליארד שקל מהוצאותיה, כי היא דואגת למשקיעים ולא לעובדים. יהיה פחות לחינוך, לבריאות, לתחבורה, לקצבאות ויותר מסים.

גרעון לא בהכרח מחייב קיצוצים ומיסים. בארה"ב הגרעון מגיע ל8%, ואובמה מוריד מסים כדי לעודד את הצמיחה. אבל על פי תורת ביבי, ציפי, שלי, ויאיר – כאשר בעלי ההון מתעשרים כולנו מתעשרים. במציאות, כשהם מתעשרים אנחנו נהיים יותר עניים. הם דוגלים בהמשך המדיניות השמרנית, ומקדשים את תקציב הביטחון וההתנחלויות, ולכן הפערים החברתיים גדלים, השלום מתרחק, והממשלה שורפת מיליארדים על משחקי מלחמה וירטואליים.

מפלגת דעם דוגלת בשנוי סדר העדיפויות. הכלכלה חייבת לשרת את החברה, משאבי הטבע חייבים לחזור לידי המדינה, תקציב הבטון חייב לעבור קיצוץ, והתקציבים חייבם להיות מופנים לחינוך, בריאות, רווחה ועידוד התעסוקה. מעל הכל, השלום עם העם הפלסטיני הוא הערובה לחברה שוויונית, הדואגת לצדק אחד לכולם.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.