לתת חצי מיליון דולר לכל משפחה של מתנחלים שתעבור לתחום ישראל

משה פייגלין מציע לתת לכל משפחה פלסטינית חצי מיליון דולר כדי לעודד את הגירתה; יולי אדלשטיין תומך בהחלת הריבונות על הגדה המערבית; יריב לוין רוצה להחיל את החוק הישראלי על כל ההתנחלויות, ולא רק בגושי ההתישבות, וזאב אלקין מציע לספח בשיטת הסלמי. ציפי לבני המציאה את גושי ההתנחלות, שלי יחימוביץ אימצה אותם אל ליבה והטרנספריסטים בליכוד שועטים לספוח. אפשר להטמין את הראש בחול, אבל בכנסת הבאה הגזענים יתנו את הטון, וכל נסיון לפייסם רק מחזק את תאבונם. מדינת ישראל הופכת בהדרגה לאפרטהייד.

מול הצעת פייגלין ,מפלגת דעם מציעה לתת חצי מיליון דולר לכל משפחה של מתנחלים שתעבור לתחום ישראל. כך תתאפשר הקמתה של מדינה פלסטינית, ישראל תשמור על אופייה הדמוקרטי, תשתלב באזור על בסיס הסדר כולל, ותקציבי הבטחון יעברו סופסוף לרווחה, לתעסוקה, לחינוך ולבריאות. בנוסף, הפינוי של 300.000 מתנחלים יעלה הרבה פחות מאשר הפינוי של 3 מליון פלסטינים, והוא גם יותר ראלי.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.