מאיר עמור, סוציולוג:

"אסמא אגבארייה זאחלקה היא ישראלית פלסטינית והיא ביטוי של תקווה לישראל, בישראל. היא מכירה, הלכה למעשה, בקיומה של מדינת ישראל. היא רוצה, בדיוק כמוני, לשנות את המדינה והחברה הזו למדינה ולחברה שתאפשרנה חיים. כמו נשים רבות כמוה, היא חכמה, רגישה, מרחיקת ראות ומבינה לעומק את ליבם של א/נשים. הלב של נשים כאלה נמצא ביחס נכון עם הראש ועם היד שלהן. הן צריכות לחשוב על החיים. הן מביאות גם חיים לעולם. מחשבה המתחילה מאיזון שכזה בין היד, הלב והראש לא יכולה שלא להיות רדיקילית ולא יכולה שלא להיות רודפת שלום. אני תומך בה."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.