מועמדת מס' 6: חנאן זועבי

נולדה בנצרת בשנת 1980, סיימה חינוך ולימודי מזה"ת באוניברסיטת חיפה. נשואה ואם לשני בנים, ומתגוררת בסולם. התחילה להתנדב במען בעבודה עם ילדים ונשים בשנת 2002, והצטרפה לדעם בשנת 2003. עובדת במען, היתה מעורבת בפרויקט השמה של פועלי בניין ערבים, ובכל הפרויקטים הנוגעים לייעוץ לעובדים וארגונם. מ-2009 עוסקת בהדרכת נוער במסגרת 'נוער יהודי ערבי לשינוי חברתי' מיסודו של מען. היתה מעורבת בבניית מאהל המחאה היהודי-ערבי בנצרת עלית. פועלת לשינוי מעמד האשה בחברה הערבית.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.