מועמד מס' 10: מוניר קעוואר

נולד ב- 1940 בכפר קרע, התחיל לעבוד ב- 1956 במפעלים, ומאז 1959 עובד בענף הבניין. נהיה מנהל עבודה לאחר קורס לימודי ערב של ההסתדרות, והוא מנהל עבודה בבניין עד היום בגיל 72. הכיר את מען בפרויקט החזרת פועלי הבניין לעבודה ב- 2002, נבחר להנהלת מען ב- 2009, ותומך במפלגה מאז הבחירות של 2006.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.