מורן שוב, אמנית, אוצרת ומוציאה לאור:

"ואהבת

את 'ואהבת לרעך כמוך' אני בכלל קוראת כך: 'ואהבת: לרעך כמוך'.
תחשבו על זה רגע. זאת המלצה לאהוב את האפשרות של שיוויון זכויות בין אנשים; זו הצעה לסולידריות. זה לא ציווי לעשות משהו בלתי אפשרי.
וכשאנחנו פועלים בסולידריות אחד למען זכויותיו של האחר, אנחנו מגלים את המידה הטובה שלנו.
דעם תומכים בסולידריות כזו של 'לרעך כמוך'. ומי שמכיר את האנשים של דעם (שפירושו 'תמיכה') יודע שדעם נאה דורשים נאה מקיימים. כדי להכיר את אנשים של דעם כל מה שצריך זה לצאת אל הציבור ואל המרחב הציבורי – עִמם ושם, ללא הרף, הם פועלים."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.