אודות דעם

 

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.

השלום – דעם מפלגת פועלים שואפת לשלום, שמבוסס על סיום הכבוש, והקמת מדינה פלסטינית עצמאית, שגבולותיה הם גבולות 67. הסכמי אוסלו יצרו מציאות עגומה, שהפכה את הרשות הפלסטינית לקבלן משנה של הכיבוש הישראלי, בעוד ממשלות ישראל מנציחות את המצב ע"י בניית התנחלויות. לאור המצב המדיני, הכלכלי והחברתי ששורר בשטחים הכבושים, הרשות הפלסטינית איבדה את אמינותה בעיני התושבים. על כן דעם מעריכה, כי אנו עומדים בפתחו של "אביב פלסטיני", אשר יביא לבטול הרשות הפלסטינית, ויעמיד את ישראל בפני שתי ברירות חדות: או כיבוש ישיר, כלומר סיפוח של השטחים הכבושים בפועל, הנצחה של משטר אפרטהייד המושתת על אוכלוסיה כבושה חסרת זכויות ואוכלוסיה כובשת, ויתור על מראית עין של שלטון דמוקרטי, עימות מחריף עם העולם שמאבד את סבלנותו, ומלחמה נוספת; או נסיגה מוחלטת מהשטחים הכבושים ופירוק מפעל ההתנחלויות. עד כה אף ממשלה ישראלית לא היתה מוכנה לעשות זאת, ונדרשת מהפכה חברתית ופוליטית, לא פחות, כדי לשים קץ לכיבוש.

השלום עם העולם הערבי עובר דרך התמיכה באביב הערבי ובמאבקם של הצעירים, הנשים, האיכרים והעובדים הערבים נגד הדיקטטורות, ולמען כינון משטרים דמוקרטיים. דעם תומכת ללא סייג במאבקו של העם הסורי נגד משטר הבעת הרצחני ולמען חרות ודמוקרטיה. למרות ניסיונותיה של התנועה האסלאמית לנכס לעצמה את האביב הערבי, דעם רואה במהפכות הדמוקרטיות בעולם הערבי, מתוניס ומצרים ועד לוב וסוריה, כשלב חיוני בדרך למודרניזציה של החברה הערבית. כבר לא צריך לבחור בין משטר דיכוי קפיטליסטי לבין משטר אסלאמי, האביב הערבי מציב את הדרך השלישית, הדמוקרטית, התואמת את האינטרס של הרוב המכריע של האוכלוסיה. סיום הכיבוש הוא תנאי להשתלבות ישראלית במזרח התיכון המהפכני והדמוקרטי החדש.

שוויון – עבור דעם מפלגת פועלים זהו עיקרון בסיסי לקיומו של משטר דמוקרטי. מדינת ישראל נוקטת באפלייה שיטתית ומכוונת כלפי אזרחיה הפלסטינים. מפלגת דעם רואה במדיניות האפליה ובחקיקה הגזענית מתכון להגברת המתח הגזעי – לאומני בין שתי האוכלוסיות. דעם מתנגדת לניסיון לכפות את חוק שירות הביטחון על הנוער הערבי, משום שהוא מתנכר לזכויות האזרחיות של הפלסטינים בישראל, ומהווה ניסיון לתרץ את מדיניות האפליה כלפיהם.

דעם מפלגת פועלים פועלת בקרב האוכלוסייה הערבית כדי להביא לשנוי חברתי מהפכני בתוכה. הקיצוניות הדתית והלאומנות העיוורת מנציחים את שלטון המשפחה, החמולה והעדה על החברה, כאשר נשים ונוער הפכו לקורבנות המשטר המשפחתי השורר. דעם פועלת להביא לשנוי המציאות השלטת בהשראת הנוער, הנשים והעובדים המחוללים את האביב הערבי.

צדק חברתי – תנועת המחאה בישראל העמידה בקיץ 2011 את הצדק החברתי בראש סדר היום הפוליטי בישראל. בכך התחברו הצעירים הישראלים לעמיתיהם בכיכרות קהיר, תוניס, ספרד וניו יורק. מפלגת דעם הצטרפה למחאה מראשיתה, לאחר שנים רבות של עבודת שטח בנושאים חברתיים. 

דעם מפלגת פועלים רואה במשטר הקפיטליסטי הניאו ליברלי שהשתלט על העולם את הגורם להרס הכלכלה היצרנית והמרקם החברתי. אבטלה, פערים חברתיים, קיצוץ בשירותי בבריאות, החינוך והרווחה, עוני ואבדן הזכות לדיור, הם תסמינים של מחלה גלובלית, הפוגעת בכל מדינות העולם בצורות שונות, והיא עומדת בבסיס המהפכות הערביות ותנועות המחאה בעולם. ממשלת נתניהו, כמו כל ממשלות ישראל שכיהנו מאז תכנית הייצוב ב1985, מיישמת מדיניות ניאו ליברלית קיצונית, אשר יצרה שכבה דקה של עשירים, הנהנים מההפרטה וקונים את נכסי החברה, ומנגד למעלה ממיליון עובדים עניים.

דעם פועלת בתוך תנועת המחאה כדי להביא לשינוי מהפכני, אנטי קפיטליסטי, וכדי לערב את האוכלוסייה הפלסטינית בישראל בתנועת המחאה על בסיס המכנה המשותף לכל הצעירים והעובדים במדינה. לעוני אין צבע, דת או לאום, ותלוש המשכורת לא מבדיל בין עובד יהודי או ערבי. הסולידריות בין יהודים וערבים היא ערובה לשנוי חברתי מהפכני של החברה הישראלית, כמו שהיא חיונית כדי לממש את השלום, השוויון והדמוקרטיה.

סוציאליזם – דעם מפלגת פועלים היא מפלגה סוציאליסטית מהפכנית, הרואה בסוציאליזם את המשטר החברתי, הכלכלי והפוליטי האלטרנטיבי למשטר הקפיטליסטי המסואב. הקפיטליזם איבד את אמון אזרחיו, הדמוקרטיה התרוקנה מתוכן כאשר ההון קנה את השלטון, והכנסת אינה מייצגת את רצונם הריבוני של אזרחיה. אנו דוגלים במשטר בו העבודה היא הערך הקובע. החברה – ולא חברות הפועלות למען רווח – מנהלת את משאביה הכלכליים, והמפלגות מבטאות את רצון האזרחים, ומעודדות את העבודה היצרנית על כל צורותיה. המשטר הקפיטליסטי הפך את הספקולציה לפעילות הכלכלית העיקרית, והביא לשקיעתה האיטית של התרבות האנושית. דעם דוגלת בביטול הספקולציה, הפירמידות הכלכליות, קרנות הגידור והמוסדות הפיננסים העוסקים בכלכלה וירטואלית, כדי להפנות את כל המשאבים הכלכליים לטובת פיתוח, יצירת מקומות עבודה, וחיזוק מקומה של המדינה בניהול ובפיקוח על הכלכלה בשמה של החברה.

התאגדות איגוד מקצועית –

דעם מפלגת פועלים יזמה את הקמת ארגון העובדים מען. מען הוא איגוד מקצועי אלטרנטיבי המאגד כיום עובדי מפעלים, מורי מכללות, עובדות חקלאות, וכן את נהגי המשאיות בישראל. לאור מדיניותה של ההסתדרות, אשר נתנה יד להפרטה, לעובדי הקבלן, לעובדים סוג א' וב', ליבוא מהגרי עבודה חסרי זכויות ואשר הותירה 70% מהעובדים ללא איגוד מקצועי, יזמנו את הקמתו אירגון העובדים מען, במטרה לתת מענה למאות אלפי העובדים היהודים, הערבים ויוצאי מדינות חבר העמים, העובדים ללא זכויות ובתנאים מחפירים. מען תומכת בשוויון מלא בין כל העובדים בישראל ללא הבדל דת, גזע, לאום ומין.

הכנסת – דעם רואה בכנסת זירה חשובה לביטוי רצון הבוחר, ומקור תמיכה חשוב לעבודת שטח בקרב עובדים, נוער ונשים. דעם רואה בפעילות הפוליטית אמצעי להשפיע על המציאות הפוליטית. הבחירות לכנסת מהוות משאל ומבחן לעמדותינו, ואנו מבקשים מהציבור התומך בעקרונות הבסיסים שלנו להביע את אמונו בנו ולהשפיע בצורה פעילה על המאבק למען שנוי חברתי. לעובדים אין כיום כתובת המבטאת נאמנה את האינטרסים הבסיסיים שלהם, ודעם נותנת מענה לצורך זה. הכנסת אינה הזירה לחולל את השנוי, אולם קבלת מנדט מהציבור מהווה תמיכה בשנוי. בכנסת דעם תפעל לחוקק חוקים המבטאים את רצון רוב העם העובד, ולא את האינטרסים של מעטי מעט העשירים, או מגזרים אינטרסנטיים, כמו המתנחלים. המאבק להיבחר לכנסת הולך יד ביד עם עבודת השטח של דעם והפעולה לשנוי חברתי.

אודות העורך

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.