מי באמת עוזרת לביבי

כאשר ביבי בפניקה הוא ממנה את כחלון ליו"ר מנהל מקרקעי ישראל, וכאשר שלי בלחץ היא פותחת במסע הפחדה לפיו "ההצבעה למפלגות הקטנות תעזור לנתניהו". יחימוביץ נסתה לנכס לעצמה את הפוליטיקה הנקייה, את היושר והדמוקרטיה, אבל הפניקה גורמת לה להתנהג כמו אחרון העסקנים הפוליטיים הדואגים לכיסאם.

למעשה מפלגת העבודה היא זו שעוזרת לנתניהו: מי שאימץ את המדיניות הניאו ליברלית ויצר את הפערים החברתיים האיומים, מי שטבע את המושג "אין פרטנר", מי שנמנע מלהזכיר את המילה ערבי, מי שדואג לתקציב ההתנחלויות, מי שזיגזג בנושא הכניסה לקואליציה של נתניהו, מי שהפך את פעילי המחאה לעסקנים קטנים, היא זו שסוללת את הדרך לנתניהו.

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.