מצע דעם לכנסת ה-19, תביעות

מדיני:

1. דעם קוראת לסיום הכיבוש, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות ה- 4 ליוני 1967, ופירוק כל ההתנחלויות.

2. דעם תומכת באביב הערבי, ובמאבקו של העם הסורי, וקוראת לשלום עם המשטר העתידי בסוריה, על בסיס סיום הכיבוש של רמת הגולן.

כלכלי:

1. ההפרטה: דעם דורשת מהממשלה להלאים שירותים חברתיים, ומפעלים שנסגרים.

2. מיסוי: דעם דורשת להעלות את מס החברות ולהוריד את מיסוי העובדים.

3. תקציב המדינה: דעם דורשת להרחיב את הגרעון התקציבי כדי לעודד את התעסוקה, הרווחה, החינוך, הדיור והבריאות, לבטל את חוק ההסדרים, ולקצץ בתקציב הביטחון.

4. יוקר המחיה: דעם דורשת להחזיר את הפיקוח על המחירים, לסבסד תחבורה ציבורית, ולהפעיל את הסכם תוספת היוקר שבוטל.

5. תעסוקה: דעם פועלת לאגד את העובדים הבלתי מאורגנים, להחיל הסכמים קיבוציים על כלל העובדים בענפי המשק השונים, ולבטל את תופעת עובדי הקבלן.

6. מהגרי עבודה ופליטים: דעם פועלת להפסיק את ייבוא העובדים הזרים בכבילה, ותומכת במתן מקלט מדיני לפליטים. דעם קוראת להסדרת נושא התעסוקה של מהגרי העבודה, פליטים ועובדים פלסטינים מהשטחים הכבושים, תוך אגודם והעסקתם על פי חוקי ההעסקה בישראל. דעם ומתנגדת לכליאה, גירוש ופגיעה לזכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים.

מגדר:

1. נשים בעבודה: מען נאבקת למען שוויון הזדמנויות לאישה בעבודה, דורשת להגביר את אכיפת החקיקה בנושאי השוואת תנאי השכר בין נשים לגברים, ומניעת אפליה בגין הריון ולידה. דעם דורשת תמיכה ממשלתית ביום לימודים ארוך, סבסוד מעונות יום לנשים עובדות, הכרה בהוצאות טיפל בילדים לצורכי מס, וסיוע למשפחות חד הוריות. דעם מתנגדת להארכת גיל הפרישה לנשים.

2. דיני אישות וזכויות אדם: דעם דורשת להפריד באופן מוחלט בין הדת למדינה, ולספק שירותי נישואים, גירושים וקבורה אזרחיים, ולאפשר בחירה חופשית של בני/ות זוג.

3. אלימות נגד נשים: דעם דורשת להגביר את האכיפה והענישה של חקיקה הנוגעת לסחר בנשים, זנות, הטרדה מינית ותקיפה מינית.

סביבה:

דעם דורשת להפסיק את הפרטת המשאבים הציבוריים ואוצרות הטבע בארץ, ולמקסם את חלקו של הציבור בהם. דעם דורשת להשקיע משאבים בתחומי התשתיות, להרחיבה ולייעל את מערך התחבורה הציבורית בארץ. ולסגור את מרכזי הערים לרכב פרטי לטובת תנועה ציבורית אלטרנטיבית ונקייה. דעם תפעל להחזרת תאגידי המים לרשויות המקומיות.

הערבים בישראל:

1. תעסוקה: דעם מציבה את התעסוקה של האוכלוסייה הערבית, ובמיוחד תעסוקת נשים ערביות, כתביעה מרכזית וציר של פעולה ציבורית. דעם דורשת העדפה מתקנת לקליטת עובדים ערבים במוסדות הממשלה וחברות ציבוריות, תנאים מועדפים לבנייה ופיתוח של אזורי תעשיה בישובים ערבים, קידום קווי תחבורה ציבורית בין היישובים הערבים ובין מרכזי תעשייה ומסחר, והפסקת מדיניות יבוא מהגרי עבודה (ראה בפרק הכלכלי סעיף 6).

2. דיור ופיתוח: דעם דורשת להפסיק את הרס הבתים ביישובים הערבים, להרחיב את שטחי הבנייה והשיפוט של המועצות המקומיות הערביות, לבטל את כל החוקים והתקנות הגזעניים המונעים מערבים לגור בכל מקום בו יבחרו, ליזום בנייה ציבורית ברשויות הערביות, להכיר ביישובים הערבים "הבלתי מוכרים", ולשים קץ למדיניות נישול הערבים והרס הבתיהם בנגב.

3. חינוך ושירותים חברתיים: דעם תובעת את הפסקת האפליה הממוסדת מטעם המדינה כלפי הערבים בתחום ההקצאה של תקציבים לפיתוח, חינוך ושירותים חברתיים ותרבותיים; מינוי צוותים חינוכיים על פי יכולות ולא על פי מפתח משפחתי או שיקולים זרים; הקצאת עובדים סוציאליים ופסיכולוגים; הקצאת תקציבים לתשתיות וליום לימודים ארוך; דעם פועלת לערב את התושבים בנעשה בבתי הספר, לטפל בנושא האלימות, ולהשקיע בתלמידים במסגרות רשמיות והתנדבותיות.

4. שירות לאומי: דעם מתנגדת לשירות לאומי ולכל התניה במתן זכויות שוות לאוכלוסיה הערבית.

 למצע המלא

למצע המורחב

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.