נולי עומר, שחקנית ואמנית:

"דעם היא קולה של אופטימיות מפוכחת, חפה מגזענות, מכוחניות ומהתלהמות, המאפיינים מפלגות אחרות. זוהי אלטרנטיבה שפויה ונאורה, ששמה לה לדגל התייחסות מכבדת לצרכים אלמנטריים של בני אדם, ערבים ויהודים כאחד. שיפור איכות חיים ממוסס-זעם ומאפשר דיאלוג"

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.