נועם אבידן סלע, עיתונאי:

"בחירות 2013 יהיו הפעם השלישית שאני מצביע לדעם ולאסמא אגבtרייה זחאלקה. גם בבחירות האלו אני משוכנע, עוד יותר מבשנים קודמות, שאין שום תועלת בחישובים 'אסטרטגיים': מה שנקרא הצבעה אסטרטגית אינה מובילה אלא לרידוד מתמיד של השיח הפוליטי שהוא הגורם המשמעותי בהתדרדרות החברה שלנו למלחמה ועוני תמידיים. אני מאמין ותמיד האמנתי שעדיפה אופוזיציה של אדם אחד נועז, עקבי ואמין, מאשר עשרות שורות של מושבי פרלמנט חסרי ערך העוסקים בצבירת הון פוליטי. אצביע לאסמא כי אני מאמין לה ומאמין בה. כי מפלגת דעם מבטאת בעקביות את עמדותי, הן ברגעי משבר (סוריה) והן ברגעי הזדמנות (המחאה החברתית). כי יעקב בן אפרת הוא כותב העברית היחיד שחזה מראש את ההתקוממות במצרים. כי למרות גודלה, זו המפלגה הכי פעילה בשטח שידוע לי עליה, שכבר עובדת בשבילי גם בלי כיסא בכנסת ישראל. הקול של דעם בכנסת יהיה הקול שלי."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.