נועם גל, ירושלים:

"אני מצביעה דעם בבחירות האלה מתוך הבנה שאני לא יכולה להיצמד לבחירות הקודמות שלי ולצפות שהתוצאה תהיה שונה. אני מבינה שאם אני רוצה לזוז אני לא יכולה לעשות את זה מתוך בטחון מוחלט שיבואו איתי, אלא מתוך אומץ ואמונה שזה הצעד הנכון ולכן גם יבואו עוד. ואת כיוון התנועה הנכון אני מוצאת בדברים של דעם. כבר שנים אני שומעת כמה “מורכב לשלב ערבים” ו”מורכב לשלב נשים” ו”מורכב להביא את המורכבות”. ופתאום באים נשות ואנשי דעם, ופשוט עושים את זה. בלי התנצלות על סימון הקשר בין הכיבוש למצב החברתי-כלכלי, בלי התפתלויות לגבי חוסר ייצוג. והשיח הזה מחלחל, ואני שומעת אותו מהדהד שוב ושוב מאיזורים שמהם הוא נעדר כליל קודם לכן. אז אני רוצה להצטרף לקולות האלו, ולעשות את הצעד לשם, ומאמינה שיבואו איתי המונים, פשוט כי הם יודעים כמוני שזה הצעד הנכון."

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.