נצחון לאריאל אסון לעתיד שני העמים

יתכן שההכרזה על מכללת אריאל כאוניברסיטה עומדת בקריטריונים אקדמאים, אבל היא אינה עומדת בקריטריונים של החוק הבינלאומי. אריאל היא התנחלות לכל דבר ועניין. אריאל היא התנחלות שהוקמה כדי לספח את הגדה המערבית לישראל, ולמנוע הקמה של מדינה פלסטינית. היוזם היה משה דיין, והמבצע מנחם בגין.

מאז זרם הרבה דם, והסכסוך הפך, לדעתם של יחימוביץ' ונתניהו, לבלתי פתיר. המוח היהודי המציא את המושג "גוש", כדי להכשיר את השרץ. אבל העולם מתעקש לא להכיר בהתנחלויות, קל וחומר בגושי ההתנחלויות, בדיוק משום שמטרתם למנוע הקמת מדינה פלסטינית בעלת רצף טריטוריאלי. ברק, שטבע את המושג "אין פרטנר", המיט אסון על החברה הישראלית. הוא משאיר אחריו מציאות עגומה שרק נתניהו, ליברמן ובנט נהנים ממנה. הם מובילים לאסון, ובאופוזיציה שומרים על שתיקה.

אלא שזה לא הזמן לשמור על שתיקה. צריך בכנסת קול צלול, המעמיד את הדברים כהווייתם: גושי ההתנחלויות הם אסון, ואריאל מובילה למשטר אפרטהייד. אין לחברה הישראלית עתיד כל עוד הכיבוש נמשך, ועל הניצחון של אריאל כבר נאמר: "עוד ניצחון כזה ואבדנו".

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.