נקודת אל חזור – מהתרסה לפעולה חברתית / ניר נאדר

מהו הרגע שבו האינדיבידואל חוצה את הגבול של הקיום הלאומי? מהו הרגע שפרט ועוד פרט נאספים לכלל, שעבורו הגבול של הקיום הלאומי אינו אלא סיפור מן העבר, גדר תיל חלודה שרק שביל עיזים חולף לידה? נדמה לי שבימים אלו אנחנו נמצאים שם, גם אם רבים מאיתנו החיים במדינת ישראל אינם מאמינים בכך, המציאות סביבנו במזרח התיכון מובילה לשם. הספירה לאחור החלה מזמן. אין לי את היכולת לשים את האצבע הרגע שבו היא החלה. אני יודע מתי היא החלה עבורי. למאמר

אודות ניר נאדר