עוז מלול, אמן ומורה לאמנות:

“בהפגנה ברחבת מוזיאון תל אביב ב-3.6.12 צולמה אסמא כאשר היא מוחה כנגד דחייתם של מארגני ההפגנה את וופא טיארה מלעלות לבמה לנאום.

נאומה של אסמא זהו הנאום החשוב ביותר, הרלוונטי ביותר והאקטואלי ביותר שנאמר מאז תחילתה של המחאה החברתית. אחרי ששמעתי אותו, החלטתי, כי בבחירות הקרובות אני הולך להצביע דעם! אני אצביע דעם בלי להתחשבן עם אחוז החסימה! אני מתכוון להצביע למועמדת הראויה ביותר בעיניי!”

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.