עמדת דעם בנושא סביבה וזכויות בעלי חיים

<img class="alignright" alt="" src="http://heb.daam.org.il/wp-content/uploads/2013/01/481418_429961053726339_1207113521_n.jpg" width="132" height="132" />התיאוריה הניאו-ליברלית של פרידמן מבוססת כולה על ההנחה המוטעית מיסודה שמשאבים טבעיים הם לעולם מתחדשים ולא מתכלים. הכלכלה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית מושתת על ניצול מקסימאלי של משאבים, שמווסת אך ורק על ידי כוחות השוק. לפיכך ניאו-ליברליזם מחליש במתכוון את הממשל, ומשאיר אותו חסר משאבים ומומחים שמסוגלים לפקח ולאכוף חוקים סביבתיים, ומן הצד השני דואג הניאו-ליברליזם להעביר אחריות על הפיקוח לגופים פרטיים שאמורים לפקח על עצמם או על עמיתיהם, דבר שפותח הזדמנויות לשחיתות והעלמת ראיות בשיטת יד רוחצת יד.

נוסחה עבור מפלגת דעם על ידי נגה שני, ד"ר לאקולוגיה פוליטית, ממקימי העמותה Neotropical Primate Conservation ומנהלת פרויקטים של שימור טבע בצפון פרו ע"י קהילות חקלאים מקומיות

נאו-ליברליזם וסביבה

התיאוריה הניאו-ליברלית של פרידמן מבוססת כולה על ההנחה המוטעית מיסודה שמשאבים טבעיים הם לעולם מתחדשים ולא מתכלים. הכלכלה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית מושתת על ניצול מקסימאלי של משאבים, שמווסת אך ורק על ידי כוחות השוק. לפיכך ניאו-ליברליזם מחליש במתכוון את הממשל, ומשאיר אותו חסר משאבים ומומחים שמסוגלים לפקח ולאכוף חוקים סביבתיים, ומן הצד השני דואג הניאו-ליברליזם להעביר אחריות על הפיקוח לגופים פרטיים שאמורים לפקח על עצמם או על עמיתיהם, דבר שפותח הזדמנויות לשחיתות והעלמת ראיות בשיטת יד רוחצת יד.

נאו-ליברליזם מעודד רווחים כלכליים קצרי טווח, ולכן מאפשר מעט מאד תכנון לטווח ארוך או כזה שמעדיף את טובת הציבור הרחב. כך קורה שפרויקטים כמו שיפור התחבורה הציבורית לטובת הפריפריה ואיכות האוויר, או הוזלת אנרגיות חלופיות ונקיות, תמיד נדחקים לצד ע"י אינטרסים כלכליים.

יש קשר הדוק בין נושאים כלכליים, חברתיים וסביבתיים וההשפעות ההדדיות שלהם אחד על השני צריכות להבחן כמכלול. דוגמה לכך היא הבזבזנות הנפשעת של מים בישראל, אשר מקצה כמויות מים אדירות לחקלאות באופן שאינו תואם את תנאי האקלים, ומובילה גם לאכזריות כלפי בעלי חיים ולהשפעה עצומה על תופעות סביבתיות, ביניהן שינוי האקלים, הרס בתי גידול טבעיים, זיהום אוויר ומי השתייה. כך גם כימיקלים, הנדסה גנטית ותרופות מסכנים את בריאות הציבור הצורך את הבשר או את הירקות המרוססים בקביעות. המחסור הגדל והולך במים מעודד את הממשלה להפרטת משאב המים ולהעלאת המחירים, ואלה פוגעים כמובן בעיקר בשכבות החלשות.

למרבה הצער רוב הפתרונות המוצעים כיום לבעיות הסביבתיות, גם הם מתבססים על עקרונות ניאו-ליברליים. רוב הגופים הסביבתיים הגדולים הולכים ונעשים דומים לתאגידים בין לאומיים הפועלים למטרות רווח. הם מתעלמים מהגורמים האמיתיים לבעיות הסביבתיות ומציעים פתרונות שטחיים שמטפלים בסימפטום במקום בבעיה, על ידי החלפת גורם מזהם אחד באחר וכיוצ"ב. דוגמה לכך היא מכירת ערכות טיהור מים אישיות במקום שמירה על מקורות המים הלאומיים. עיקרם של פתרונות אלה הוא שהם מבוססי צריכה ומעודדים צריכה. הפעילות הזאת מגיעה עם שיח המגבה אותה: כך הטבע הפך ל'משאבים טבעיים', שימור הטבע הפך ל'פיתוח בר-קיימא' וכו'. זכות קיומו של הטבע נמדדת בימינו לפי ערכו הכלכלי הנסמך על מגמות שוק של היצע וביקוש. אותם גופים סביבתיים ובעיקר ארגונים לא ממשלתיים מוסרים דיווחים שקריים, או לפחות מוגזמים, המציגים את הצלחותיהם כפנומנאליות כדי להשיג עוד ועוד מענקים ותומכים. הטבע והאנשים שנסמכים עליו ישירות כמו החקלאים הקטנים, הדייגים וכו', סובלים הידרדרות גוברת והולכת שלא מקבלת מענה. הפיתרון הנפוץ המוצע לרוב המחדלים הסביבתיים הוא ההפרטה, כמו במקרה של מחדלים בניהול הגנים הלאומיים או אוזלת היד בנושא התמעטות מי השתייה. לכן בעלי עניין פרטיים מעודדים את אוזלת היד על ידי מימון נדיב לפרויקטים בזבזניים ולא יעילים. והכול חוזר חלילה.

דעם וסביבה:

הכלכלה הניאו-ליברלית בישראל ובעיותיה הסביבתיות קשורות בקשר הדוק. השינויים הפוליטיים, תרבותיים וכלכליים העומדים במרכז המצע הפוליטי שאליו מחויבת דעם מבטיחים להביא איתם התייחסות שונה, שלא מבוססת על ניצול בזבזני והשחתה. בנוסף, דעם מחויבת לחיפוש מתמיד של הקשר בין הסביבה, החברה והכלכלה, כדי למצוא פתרונות אמיתיים ועמוקים לגורמים שפוגעים בטבע ובחברה.

ישראל חתומה על אמנת המגוון הביולוגי ( Convention on Biological Diversity, CBD), אחת האמנות הבין לאומיות החשובות ביותר להגנה על הסביבה וחיי הבר. אחד העקרונות החשובים באמנה הוא עיקרון זהירות מונע (Precautionary principle) לפיו במקרה של איום רציני על המגוון הביולוגי, 'העדר ודאות מלאה לא ישמש תירוץ לדחיית אמצעים למניעה או למזעור איום כזה'. דעם מתחייבת לפעול לפי עיקרון זה ובמקרים שמסתמן חשד לפגיעה בערכים סביבתיים לדרוש חקירה כנה, מעמיקה ושקופה ולבחור באופציות פיתוח שיבטיחו הגנה מרבית על סביבה, בעלי החיים והאדם. דעם מבקשת לחזק את המשרד לאיכות הסביבה ולהעביר כספים לאכיפה סביבתית ולפיתוח פוליטיקה סביבתית ארוכת טווח.

השימור של צמחי וחיות הבר צריך לקבל עדיפות גבוהה. ישראל בורכה במספר מיני בר גבוה במיוחד ביחס לשטחה וחובתה המוסרית לדאוג להמשך קיומם.

נפעל לעידוד חקלאות אורגנית בקנה מידה קטן, משפחתי וקהילתי. ובאותה שעה להגדלת הפיקוח על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים של החקלאות הסטנדארטית ותעשיית הבקר.

הגינון והיעור בערים ובשטחים ירוקים צריך להתחשב בצרכיהן של חיות הבר. אקליפטוסים, אורנים ומדשאות אינם מציעים מזון ומקום מחיה לחיות בר. גינון וייעור בצמחים מקומיים מצריך הרבה פחות מים וכימיקלים, ויכול להציל מינים רבים מהכחדה. שמורות הטבע בישראל אינן מספיקות בשביל להחזיק אוכלוסיות בריאות של בעלי חיים וצריך להתייחס לארץ כולה כמקום שיכול ואף מאכלס חיות בר. דעם תעודד רשויות מקומיות, ארגונים, משתלות ואנשים פרטיים לקחת בחשבון את הצרכים של חיות הבר שתחת סמכותם הטריטוריאלית.

דעם תפעל לשיפור החקיקה והאפשרויות בתחום המחזור, עם דגש על טיפול נכון בפסולת אורגנית.

דעם תפעל לקידום תחבורה נקייה וזולה שתאפשר בין השאר פיתוח שוויוני של הפריפריה.

דעם תעודד סבסוד של אנרגיות חלופיות.

דעם קוראת להגנה על נכסים טבעיים לאומיים כמו החופים וים המלח כך שיהיו פתוחים ונגישים לכולם.

דעם תתנגד להפרטת שמורות הטבע והגנים הלאומיים.

זכויות בעלי חיים:

דעם רואה בהגנה על בעלי החיים חלק בלתי נפרד מאמות המוסר הנדרשות מחברה שוויונית ואחראית. ההתרחקות שאנו מחפשים מהאידיאולוגיות הניאו-ליברליות, תאפשר לחברה לשוב ולראות את בעלי החיים לא כמשאב שנוצר אך ורק לתועלת האנושות, אלא כבעלי זכות קיום מהותית מעצם היוולדם.

דעם קוראת להחמרת הענישה למתעללים בבע"ח. דעם מבקשת להעביר את הטיפול בנושאי זכויות בע"ח ממשרד החקלאות למשרד לאיכות הסביבה, ולהגדיל את מימונם של הגורמים הממשלתיים, משטרתיים ואזרחיים האחראים על חקירה, וענישה של מקרי צער בעלי חיים.

דעם קוראת לאסור על החזקת חיות בר למטרות שעשוע ורווח או להגבילה. בישראל יש עשרות גני חיות עירוניים ופרטיים שמחזיקים בע"ח בתנאים קשים. בדרך כלל, ככל שגן החיות קטן יותר, כן פוחתים מאמצי החינוך הסביבתי שלו ותנאי השבי של החיות מידרדרים. קרקסים, מופעים וסרטים שמציגים חיות בר דורשים אילוף שמצריך שימוש בהכאה והתעללות. בכל מקרה של החזקת חיות בר בשבי – רווחתם של בעלי החיים חייבת לעמוד לפני שיקולי רווח כלכלי.

דעם תתמוך בחקיקה שתחייב עיקורים וסירוסים של חיות בית, ושתביא להקטנה דרסטית באוכלוסיית כלבים וחתולים משוטטים, גם לטובתם וגם לטובת אוכלוסיות חיות הבר הנכחדת באזורים מיושבים.

דעם תפעל לשפר באופן דרסטי את תנאי הגידול וההובלה של חיות משק לשחיטה, חלב, וביצים, ותאסור איסור מוחלט על מוצרים הכרוכים בסבל מיוחד, כאווזים שעברו פיטום ועגלי חלב.

דעם תתמוך בהטלת איסור על ייבוא וסחר בפרוות.

דעם תפעל להחרפה של החקיקה למניעת ניסויים בבעלי חיים, שתחייב שקיפות מקסימאלית במעבדות המחקר ואיסור מוחלט על ניסויים שקיימת להם חלופה או שאינם למטרות הצלת חיי אדם. נדרוש גם שניתוחים למטרות לימוד בבתי הספר ותואר ראשון ייפסקו.

דעם תתמוך בהטלת איסור על חוות הרבייה למטרות רווח לחיות בית, חיות אקזוטיות וחיות למטרות מחקר או להגבלתן, כמו גם הגבלות על חנויות לממכר חיות.

דעם תתמוך בהגברת האכיפה והענישה על צייד בלתי חוקי, בהפסקה של היתרי הציד הניתנים על ידי ראשות הטבע והגנים לאנשים פרטיים, ובחקירה יסודית של הצורך האקולוגי והבריאותי בהמתות ההמוניות של חיות בר וחיות משוטטות הנעשות על ידי הראשות עצמה.

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.