פרופ' רון ברקאי, היסטוריון:

 

"אני מאמין, [גם אם יאמרו במידה לא מבוטלת של נאיביות…] שאסמא אגבארייה זחאלקה והתנועה שהיא עומדת בראשה תהיינה בסופו של דבר במרכזה של “חזית עממית” שתהיה מורכבת ממפלגות השמאל בארץ הזו. על כן אני ממליץ, לא, נכון יותר – מאיץ, בחברותי ובחברי, ובכל מי שקורא דברים אלה, לבוא!"

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.