אסמא אגבארייה זחאלקה על המחאה

אודות אסמא אגבארייה-זחאלקה