על העורך: דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת
אתר
http://heb.daam.org.il
תיאור
דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.

פוסטים ע"י דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת