זכויות אדם ארכיון

 • התמיכה של פולה ברמה האנושית והמשפטית הייתה טוטאלית. היא היתה שם בשבילנו יום יום וכל היום - עם העצורים, עם החברים שנותרו בחוץ, עם הילדים והמשפחות. היא נתנה לכולם את הביטחון בצדקת הדרך, ובאפשרות לערער על האמיתות, כביכול, שהציגו שירותי הביטחון. היא הייתה משוכנעת ביכולתה לשכנע את השופטים וגם את דעת הקהל, שמדובר בתנועה פוליטית לגיטימית. ואכן, הפשרה שהובילה פולה בסופו של דבר, סיימה את הפרשה המשפטית בהודאה בעבירות משניות, ועונשי מאסר קצרים יחסית – פשרה שהוגדרה בעיתונות אז "ההר הוליד עכבר".

  היא הייתה שם בשבילנו

  התמיכה של פולה ברמה האנושית והמשפטית הייתה טוטאלית. היא היתה שם בשבילנו יום יום וכל היום - עם העצורים, עם החברים שנותרו בחוץ, עם הילדים והמשפחות. היא נתנה לכולם את הביטחון בצדקת הדרך, ובאפשרות לערער על האמיתות, כביכול, שהציגו שירותי הביטחון. היא הייתה משוכנעת ביכולתה לשכנע את השופטים וגם את דעת הקהל, שמדובר בתנועה פוליטית לגיטימית. ואכן, הפשרה שהובילה פולה בסופו של דבר, סיימה את הפרשה המשפטית בהודאה בעבירות משניות, ועונשי מאסר קצרים יחסית – פשרה שהוגדרה בעיתונות אז "ההר הוליד עכבר".

  המשך קריאה..

 • <p><br />כי במקום בו זכויות הפרט למרמס ואדם באשר הוא אינו אלא צל עובר או איום בטחוני, גם הקשיש הגווע מסרטן במח שהועבר במחסום כמו היה חפץ ולא כמי שגופו מיוסר ורוחו שבורה, מוסיף נדבך לפשעים הנעשים בשמנו.<br /> <br />  </p>

  חובת הרואה להראות והיודע ולידע


  כי במקום בו זכויות הפרט למרמס ואדם באשר הוא אינו אלא צל עובר או איום בטחוני, גם הקשיש הגווע מסרטן במח שהועבר במחסום כמו היה חפץ ולא כמי שגופו מיוסר ורוחו שבורה, מוסיף נדבך לפשעים הנעשים בשמנו.

   

  המשך קריאה..