חוק האזרחות ארכיון

  • <img class="alignright" alt="" src="http://heb.daam.org.il/wp-content/uploads/2014/09/image0011.jpg" width="90" height="67" />חוק האזרחות שהוא בעיקרו חוק גזעני שאין לו אח ורע במדינות העולם, שקובע באופן גורף שכל פלסטיני הוא סכנה לביטחון מדינת ישראל ומטרתו היא למנוע מעמד מבני זוג פלסטינים

    הכיבוש הזה מסריח

    חוק האזרחות שהוא בעיקרו חוק גזעני שאין לו אח ורע במדינות העולם, שקובע באופן גורף שכל פלסטיני הוא סכנה לביטחון מדינת ישראל ומטרתו היא למנוע מעמד מבני זוג פלסטינים

    המשך קריאה..