דעם – האביב בדרך: דו"ח שאומץ על ידי הועד המרכזי של דעם ב-21.10.12

הודעת רה"מ נתניהו על פיזור הכנסת והליכה לקראת בחירות שיתקיימו ב-22 בינואר, באה לאחר שהשלים קדנציה של ארבע שנים. ממשלת נתניהו הצליחה לשרוד הרבה יותר זמן מזה ששרדו הממשלות הקודמות, משום שהצליחה לבנות קואליציה ימנית קיצונית. במשך כל ארבע שנות שלטונה של ממשלת נתניהו היא עסקה באינטנסיביות בחקיקת חוקים גזעניים, שכוונו נגד האזרחים הערבים, והתעלמה לחלוטין מצרכי החברה.

הישראלי מצידו נבנה על הסתה אנטי ערבית ועל שימוש בהצהרות הקיצוניות של המנהיגות הערבית. הערבים בישראל, הסובלים ממדיניות אפליה ארוכת שנים של ממשלות גזעניות, נמצאים במשבר קשה בכל תחומי החיים. מאידך, אחת הסיבות להתפוררות החברתית של האוכלוסייה הערבית בישראל, היא היעדר האמינות והאמון בדרך של המנהיגות הערבית, והיעדר אישים ופעילים שיכוונו את הציבור הערבי לדרך נכונה ומאוזנת. הזירה הערבית מלאה בכוחות ריאקציוניים, שדוחפים את החברה להסתגר בתוך עולם העבר בשם "המסורת והמנהגים החברתיים", ומרחיקים אותה מתפיסות חברתיות מודרניות, שיכולות להצעיד אותה קדימה.

מפלגת דעם, כמפלגה מהפכנית המקדמת שינוי מהפכני, גדלה בתוך התנועה המהפכנית. אין אנו יוצרים את המהפכה אלא תורמים לה, ואין אנו יכולים לגדול ולהרחיב את שורותינו במצב של היעדר תנועה. אין פלא אם כן, שדעם החליטה להשתתף בתנועת המחאה הישראלית מראשיתה. חתרנו להרחיבה ולהעמיקה ככל שניתן, לעצב את סיסמאותיה, כך שיאשפרו לה לכלול פעילים יהודים וערבים, על בסיס פרוגראמה שקוראת לשינוי מהפכני. מהרגע הראשון העלינו את הקריאה להפיל את ממשלת נתניהו – "ביבי הביתה!". למרבה הצער, עמדה זו לא התקבלה על ידי  רוב הכוחות שהנהיגו את המחאה, והתוצאה הייתה התפוררות ופילוג פנימי בתנועה. למרות שלא השגנו את יעדנו, רכשנו אהדה וכבוד רב בקרב הפעילים בתנועה, לאור המעורבות הפעילה והבונה שלנו, דבר שהתבטא בברור במערכת הבחירות הנוכחית, כאשר אנו עדים לעניין רב של פעילי שמאל בדעם. העניין בעמדותינו מפריך את הטענות כלפינו מכיוון הרחוב הערבי, מצד אותם כוחות שסירבו להשתתף בתנועת המחאה בטענה שהיא ציונית, והביעו חוסר אמון באפשרות שהיא תתפתח ותתמוך בתביעות האוכלוסייה הערבית.

קיים חוסר איזון בולט בין ההתפתחות הפוליטית ברחוב הישראלי, ובין הקיפאון השורר בחברה הערבית. עם זאת, עלינו לראות את המגבלות של ההתפתחות בחברה הישראלית. דוגמא לכך היא הצטרפותם של פעילי מחאה מרכזיים למפלגת העבודה, הסתייגותם מהקריאה להפיל את הממשלה, ושמירתם האדוקה על האופי הלאומי הציוני של המחאה. מנגד, למרות הקיפאון הפוליטי בו הוא שרוי, הציבור הערבי מושפע עמוקות מהאביב הערבי, ובעיקר ממה שקורה בסוריה. המהפכות הערביות זעזעו קונצנזוס בן עשר שנים, אשר איחד את הכוחות הפוליטיים מאחורי עמדה לאומנית אסלאמית סגורה. במשך אותן שנים התקשתה מפלגת דעם לפרוץ דרך לרחוב הערבי. דעת הקהל הערבית בישראל מפולגת כיום, כאשר רובו המכריע של הציבור מתייצב, באופן טבעי, עם העם הסורי נגד בשאר אסד. התפתחות זו נותנת לדעם, לראשונה אחרי שנים של בידוד, יתרון גדול של שחיה עם הזרם.

 אחוז החסימה והשינוי המהפכני

הכניסה למערכת בחירות מעלה בהכרח את השאלה של אחוז החסימה. הטענה כלפינו של "שריפת קולות", כפי שמקובל לקרוא לכך ברחוב הערבי, מוצגת לעתים כשאלה תמימה, אבל בדרך כלל היא מבטאת עמדה עוינת, שמטרתה להשתיק את קולנו ולבטל את עמדתנו. בגלל הקיפאון המדיני, שמאפיין הן את החברה הישראלית והן את הערבית, הבחירות הקרובות כבר הוכרעו למעשה. הכל מניחים שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, והשאלה היחידה היא, האם תשתתף יחימוביץ בקואליציה שלו או לא. חוסר התעניינותה של

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.